Tragédie ve Žďáru: Když selže psychiatrická péče

Všichni z nás jistě zaregistrovali tragédii, která se udála minulý týden ve škole ve Žďáru nad Sázavou. Šestadvacetiletá žena tam napadla žáky střední školy, jeden z nich její útok nepřežil, dvě studentky byly zraněny a další utrpěla psychický šok. Stejná žena před dvěma lety zaútočila na žáky v Havířově. Byla jí nařízena ochranná léčba, z níž byla letos soudem na doporučení lékařů propuštěna.

Nad touto zprávou jistě všem běhá mráz po zádech, ale mnoho z nás také bude hledat viníka této situace. Viníkem v tomto případě není ani psychiatr, který doporučil ženino propuštění, ani soudce, který toto propuštění schválil, ba ani sama pachatelka, které přes svoji chorobu chybí náhled na to, co pod tíhou svých pocitů narůstající úzkosti, halucinací a bludů prožívá a jak se chová. Jako vadný v tomto případě vidím systém péče o duševně nemocné v České republice.

Ošetřující lékaři zřejmě shledali ženu způsobilou pouze k ambulantní péči, neviděli důvod ji nechávat hospitalizovanou v psychiatrické nemocnici, proto došlo k jejímu propuštění. Nikdo z nás není nikdy schopen garantovat, že k relapsu choroby už nikdy nedojde, jisté riziko zde zůstává vždy. Důležité však je se pacientovi věnovat i po ukončení jeho hospitalizace.

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Proto by dle názorů různých odborníků měl mezi psychiatrickou nemocnicí a ambulantní péčí stát systém komunitních center či center duševního zdraví, která budou fungovat jako mobilní služba dostupná pacientům v jejich přirozeném prostředí. Tímto způsobem bude možné pacienty lépe motivovat k léčbě a určitým způsobem dohlížet na její dodržování. Také budeme moci lépe monitorovat pacientův stav a předcházet tak relapsu nemoci. Pravděpodobně by tak také mohlo dojít ke snížení počtu případů podobných tomu ve Žďáru nad Sázavou, nikoli však k jejich úplnému vymýcení.

Podobná reforma je právě v přípravě a její předzvěstí je nedávné přejmenování psychiatrických léčeben na psychiatrické nemocnice, jehož úkolem je zřejmě odstigmatizování péče o duševně nemocné. Podle spoluautora reformy a ředitele psychiatrické nemocnice Martina Hollého je obecná strategie reformy hotová, první zkušební centra by měla být zřizována postupně od příštího roku v počtu jednoho centra na kraj. Reforma bude kombinovat služby zdravotní a sociální, dokáže tak lépe pracovat s konkrétními pacienty, ale také jejich rodinou, a tím zajistí individuální přístup ke každému z nich.

Kromě vytvoření výše zmíněných center také dojde ke zredukování počtu lůžek v psychiatrických nemocnicích, což ovšem neznamená jejich zrušení. V lokálních nemocnicích budou vytvořena psychiatrická oddělení, do nichž se lůžka přesunou, není proto třeba se obávat jejich nedostatku.

Itareps

Zdroj: Itareps.com

Nejedná se o jedinou službu duševně nemocným, která se připravuje. Další metodou pomáhající pacientům se schizofrenií s jejich léčbou je tzv. Itareps, který na dálku monitoruje stav pacienta, a může proto včas detekovat jeho zhoršení. Děje se tak za pomoci dotazníku s deseti otázkami, který pacient jednou týdně vyplní. Tato metoda vytvořená v České republice je ovšem nyní v útlumu, protože jeho autorům došly peníze na další rozšíření. Používá ho tak tisíc pacientů u nás a tisíc v Japonsku.

Doufám, že tato tragická událost bude připomenutím nutnosti uskutečnit připravovanou reformu a pomoci tak minimalizovat tyto případy způsobené nedostatečným, nedostupným a zastaralým systémem péče o duševně nemocné v ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.