Recenze

Šest kroků ke zvládnutí ADHD

Setkáváte se v rámci své práce nebo praxe s dětmi s poruchou osobnosti? Nebo máte takové dítko doma? Pak byste neměli přehlédnout tuto knihu!

pictureprovider Šest kroků ke zvládnutí ADHD je jednoduchý a flexibilní program, jakýsi návod, jakým způsobe přistupovat k dítěti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Autoři knihy C.L. Bradbury (zdravotní sestra), M. Thompson (psycholožka) a A. Weeks (zdravotní sestra) předpokládají, že tyto děti potřebují jiný přístup než ty, které potíže se soustředěním a nadměrnou aktivitou nemají. Publikace vychází jednak z odborných studií na toto téma, opírá se však taky o zkušenosti rodin, učitelů a lékařů, kteří se s touto poruchou setkávají tváří v tvář.

Kniha je moc hezky strukturovaná a rozčleněná do kapitol, které nejsou zbytečně zdlouhavé a složité. Naopak, kniha je poměrně stručná a srozumitelná, příjemně se čte, což nepochybně ulehčí práci mnohým rodičům, kteří chtějí knihu použít jako praktický návod, a stejně tak studentům, kteří z ní budou chtít čerpat vědomosti a inspiraci. Na knize také velmi oceňuji, že slouží nejen k četbě, ale obsahuje také volné řádky pro psaní poznámek. Najdeme v ní například diář úspěchů a kontrolní seznamy, kde rodič může zaznamenat pokroky dítěte a pilný student může zase připisovat své myšlenky a nápady. Autorky velmi propagují hravou formu učení, pomocí různých zábavných cvičení se snaží dítě naučit potřebné dovednosti, které mu následně pomohou zvládnout jeho běžný život, podporují koncentraci a učí dítě, že je zkrátka někdy potřeba vydržet chvíli sedět na místě.

Na druhou stranu musím autorkám vytknout, že kniha neobsahuje zdroje, a to ani tehdy, když vysloveně uvádí výsledky nějaké studie. Nevíme tedy,  o jakou studii se konkrétně jedná, což může dost ztěžovat práci s touto knihou, zejména využíváme-li ji jako pomůcku ke studiu. Na druhou stranu kniha je určena především rodičům, kteří se potýkají s problémem ADHD u svého dítěte a tam nejspíš nebudou chybějící zdroje až takovou překážkou.

Šest kroků ke zvládnutí ADHD je podle mně moc hezky napsaná příručka, která může usnadnit práci s dítětem s touto poruchou jak jeho rodičům, tak i učitelům a jiným lidem, kteří se s ADHD ať už pracovně či osobně setkávají.

Názor odborníka na knihu:

,,Kniha je psaná dle mého názoru autory, kteří dokonale pronikli do problematiky ADHD a dlouhodobě pracují a jsou v kontaktu s dětmi s touto poruchou.

V úvodu knihy velmi autoři srozumitelně poskytují základní informace týkající se ADHD, uvádí teorie vzniku a rozvoje poruchy, projevy a jednotlivé příznaky vedoucí k diagnostice. Následně nabízí řešení ve formě jednotlivých kroků vedoucích k ucelenému postupu popisu práce s dítětem s ADHD.

V jednotlivých kapitolách pak kolektiv autorů popisuje konkrétní dílčí postupy, uvádí příklady z praxe, nabízí možné varianty řešení a výchovného působení všech zúčastněných stran – nejčastěji rodičů a pedagogů.

Mám za to, že pokud se kniha dostane do rukou rodičů, kteří mají pochybnosti o chování svého dítěte, dokáže je navést na to, jak k dítěti přistupovat, jak s ním pracovat a v neposledním případě se svěřit do rukou odborníků, kteří pomohou rodičům najít tu správnou cestu k usměrnění chování jejich dítěte a tím k eliminování nežádoucích projevů poruchy.

Je důležité pochopit, že v případě postižení dítěte ADHD je nutná systematická a jednotná pomoc rodičů i dalších osob, které přicházejí do kontaktu s dítětem a tato kniha je velmi dobrým vodítkem pro úspěšné zvládnutí této neustále narůstající problematiky.“ říká Andrea, speciální pedagožka ze speciální školy v Kroměříži.

Knihu si můžete blíže prohlédnout na stránkách nakladatelství Portál.

Zdroj obrázku: Nakladatelství Portál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *