Recenze

Éliette Abécassis: Tajemství doktora Freuda

Kniha „Tajemství doktora Freuda“ francouzské spisovatelky Éliette Abécassis nás zavádí do posledních let života zakladatele psychoanalýzy. Zasvěcuje nás velmi čtivě do soukromí Sigmunda Freuda a líčí události pouhých několika málo týdnů či snad měsíců, na kterých však vysvětluje mnohé stránky této kopictureprovider4ntroverzní a dodnes vlivné osobnosti.

Vídeň na konci 30. let je zmítána násilím a stále vzrůstající hrozbou pro všechny občany židovského původu, mezi které patřil také profesor Freud. Ani jeho akademické úspěchy a světoznámé teorie jej nemohly zachránit před osudem, který pro něj uchystali nacisté. Ti jej považovali za nepřítele strany i celé Říše a psychoanalýzu se rozhodli jako židovskou vědu doslova vymazat ze světa. Najít důkazy, kterými obhájí své jednání, pro ně není obtížné a tímto úkolem pověří „nadějného“ nacistického vyšetřovatele Antona Sauerwalda. Ten se během několika málo dní dostane k profesorovi natolik blízko, že sám na sobě pocítí nesmírnou sílu jeho terapie a nad svým posláním zneškodnit Sigmunda Freuda zaváhá.

Kniha přibližuje uvažování obou hrdinů, profesorů Freuda i Sauerwalda, ale také lidí, kteří byli Freudovi nejbližší a jeho život ovlivnili. Dcera Anna, princezna Bonapartová, manželka Martha či ve vzpomínkách tolik milovaný profesor Fliess, jehož dopisy mohly být Freudovi osudné.

Sigmund Freud je často popisován jako zcela nekompromisní a silný člověk, který si pevně stojí za svými názory. Dokonce natolik pevně, že nesnese jedinou odchylku od svého učení. Tato kniha nám jej však ukazuje z jiné stránky a představuje nám tvář Sigmunda Freuda, zranitelného a životem unaveného člověka na pokraji porážky. Člověka, který si je vědom svého blížícího se konce a ve vzpomínkách se vrací ke svým životním milníkům a přiznává natolik tíživá témata, jako je složitý vztah k perverznímu otci, láska k Wilhelmu Fliessovi a uvědomění si vlastní homosexuality. Často zmiňuje také drásavé pochyby o vlastních teoriích, které profesor překonal jen s pomocí svých věrných přátel. Tento Sigmund Freud si nesmírně váží všech svých nejdražších a je vděčný za každého, kdo do jeho života vstoupil, ikdyž se jejich cesty později nerozdělily v dobrém.

Kniha citlivě vystihuje méně známou část osobnosti profesora Freuda a jeho zřejmě nejobtížnější životní rozhodnutí. Mimo rodinných a přátelských vztahů také popisuje samu psychoanalýzu a čtenáři přibližuje její hlavní principy a práci terapeuta na konkrétních příkladech Freudových pacientů i sebeanalýze jeho samotného. Ačkoli se při čtení knihy občas zarazíte v zamyšlení, které ze zde uvedených rozhovorů se skutečně odehrály, a které jsou pouze představou autorky o největším psychoanalytikovi všech dob, kniha vás rychle pohltí. Své si v ní jistě najde věrný zájemce o freudiánskou nauku i čtenář psychoanalýzou nepolíbený.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *