Recenze

Verena Kast: Závist, žárlivost a jejich smysl

Proč je důležité dopictureprovider-11zvědět se něco o závisti, žárlivosti a jejich smyslu? Jsme těmito přirozenými emocemi obklopeni po celý život, ať už z naší strany, nebo od druhých. Nejedna závist přiměla naše předky k revoluci volající po společenské změně. Nejedna žárlivost už zničila vztah, důvěru, lásku. Jedná se o cyklické procesy, tyto pocity nás neopouštějí, a proto není od věci nad nimi zapřemýšlet a pokusit se najít smysl ve zdánlivě zcela negativních emocích. Nová kniha Vereny Kast je pro vykročení tímto směrem velmi vhodná.

Co nám tedy pomáhá v zacházení s nespravedlností, která se pojí se žárlivostí? Co napomáhá ve zmírnění bodnutí ostnu žárlivosti? Autorka uvádí například následující body:

  1. Náboženství – když skromnost, pokoru a odříkání bereme jako hlavní hodnoty, pocity závisti a žárlivosti se k nám dostanou jen stěží.
  2. Filosofické představy – zejména pak víra v určité přidělené štěstí, smůlu, osud, víra v karmu,… Naopak myšlenka, že každý je svého štěstí strůjcem, podněcuje závist.
  3. Využití závisti k vlastní realizaci – snažíme se dosáhnout toho, co nám přijde u druhého cenné či ceněné.
  4. Každý jedinec se po celý život snaží stát tím, kým vlastně opravdu je = touží tedy dojít k sobě samému. (Teorie individuace dle Junga) – Nechceme být nikým jiným a závidět, chceme tvořit sami sebe.

Nevýhoda knížky tkví v místy poněkud nešťastně zvoleném jazyce, je psána někdy až příliš odborně, přičemž hodně myšlenek se opakuje. Nastává tak situace, kdy na velké ploše textu neobjevíme odpovídající množství informací. To, na druhou stranu, ovšem mohou ocenit čtenáři, kteří si chtějí nabyté informace uložit hluboko do paměti. Naopak nespornou výhodou jsou odkjealousy-1azy k další literatuře přímo v textu. Pokud by Vás tedy určité téma zaujalo, najdete spoustu dalších zdrojů v poznámkách pod čarou a můžete se dovzdělávat až, tak říkajíc, ad fontes (ano, nejstarší uvedený text pochází z Bible). K oživení textu se řadí i časté kazuistiky, ve kterých se popisují jen lehce upravené příběhy na dané téma z každodenního života. Všechny jsou psychologicky rozebrány a objasněny.

Knihu bych doporučila všem, kteří touží více porozumět vlastnímu nitru. Těm, kteří si přejí dozvědět se něco nového o starých pocitech a nahlédnout na ně jak z praktického, tak teoretického hlediska. Příjemné je, že kniha nabízí i pohled z druhé strany, narazíme zde také na to, jak se závistivci/žárlivci jednat a jak se zachovat v případě, že se sami ocitneme v pozici, kdy vzbuzujeme závist/žárlivost v druhém člověku.

Popis knížky uzavřu filosofickou myšlenkou, která je nastíněná v poslední kapitole této publikace. Ale nejenom tam, už Erich Fromm se zaobírá polaritou, jestli Mít nebo být: „Lásku nemáme. Lásku musíme stále znovu realizovat tím, že milujeme.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *