Recenze

Michael Martinek: Přehled křesťanských církví a jejich aktivit v ČR

Jakým aktivitám se věnují pictureproviderkřesťanské církve v České republice? A kolik církví u nás působí, případně, čím se od sebe liší jednotlivé církevní skupiny? Na tyto otázky a také na řadu dalších nalezneme odpověď v přehledné publikaci od Michaela Martinka. Tento římskokatolický kněz přibližuje srozumitelnou a zároveň fundovanou formou, jaké činnosti vykonávají křesťanské církve působící na našem území. Také podává přehled církví a načrtává jejich specifika.

church-christmas-ribbon-holiday-religious

Zajímavé je, že příslušníci jiných než křesťanských náboženských skupin sebe sami neoznačují jako „církev“. To může být dáno etymologickým původem termínu, jehož originální starořeckou podobou
(ekklésia Kyriaké) označovali první křesťané svá „shromáždění Páně“. V jiných jazycích než v češtině často najdeme stejný výraz pro církev jako instituci a pro kostel jakožto budovu – například v němčině (Kirche), angličtině (church) či italštině (Chiesa). Právě tyto obdoby slova pochází od Kyriaké – náležící Pánu. Z uvedeného tedy vyplývá, že publikace se zaměřuje na církve křesťanské, neboť nekřesťanské církve prakticky neexistují. Publikace nabízí hlubší vhled do aktivit církví pro ty, kteří se již náboženství věnují, a také poučí ty, kteří toho zatím příliš o náboženských skupinách nevědí. Spíše než na nauku nebo historii církví se publikace zaměřuje na praktické aspekty jejich fungování.

Kniha se skládá ze tří částí – v první je popsáno, jakou roli mají církve v české společnosti a jak samotní členové církve chápou své poslání. Stručně se věnuje také jejich historickým kořenům. Druhá část obsahuje přehled jednotlivých církevních skupin, včetně kontaktů, sídel, přibližnému počtu členů a celkové náplni. Závěrečná část se věnuje dopodrobna církevním aktivitám.

Spíš než od začátku do konce jsem v publikaci záměrně hledala konkrétní církve, o nichž jsem slyšela a jejichž poslání či náplň mi nebyly jasné. Zejména poslední část však stojí za systematické přečtení, neboť vystihuje konkrétní působení církví ve veřejném prostoru – například ve školství, zdravotnictví, v armádě city-square-in-rain-black-and-white-imageči v sociálních službách. Najdeme v ní také popis činností, kterým se věnují věřící, tj. členové církve – například přípravy na přijetí manželství, modlitební setkávání či způsoby zprostředkovávání víry ostatním.

A proč by se měl tuto publikaci otevřít psycholog či příslušník jiné pomáhající profese? Například kvůli tomu, aby se zorientoval v množství křesťanských církví, aby jejich existenci propojil s široce působícími institucemi, jako je třeba Charita, Diakonie či Adra, a aby si znovu uvědomil, že naši kulturu, ať již více či méně zjevně, významně ovlivňuje její křesťanský kontext.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *