Recenze

Roger Rougier: Trénujeme logické myšlení

Kniha nabízí řadu logickýpictureproviderch hádanek a úkolů, které mohou pomoci rozvíjet u dětí strategie řešení a pomoci jim tak procvičit logické uvažování. K motivaci dětí pro řešení úkolů využívá systém tajenek, které vždy na konci dané kapitoly umožní dítěti vyřešit poslední úkol s využitím indicií, které dítě získává splněním jednotlivých úkolů v rámci dané kapitoly. Úkoly mají různě vysokou úroveň obtížnosti a jejich v řešení se opakují podobné principy. Díky tomu je možné rozvíjet i schopnost dítěte učit se a efektivně uplatňovat při řešení úkolů dříve osvojené strategie z předcházejících hádanek.

15556570453_691d272727_c

Kniha může pomoci hravou a zábavnou formou rozvíjet řadu schopností dětí – čtení s porozumění, paměť, schopnost hledat řešení, pracovat s více informacemi zároveň a propojovat je mezi sebou. Děti při řešení úkolů hledají různé souvislosti ať už na úrovni jazyka (například skladba slov), tak i na úrovni významových rozdílů. Úkoly jsou založeny také na principu rozlišování barev a tvarů a vyžadují zapojení různých složek pozornosti. Součástí každého úkolu jsou nápovědy, které mohou při jeho řešení pomoci a zároveň je u každého úkolu uvedeno i jeho řešení, ovšem obráceně, aby nebylo pro děti zcela jednoduše čitelné.

Domnívám se, že úkoly jsou vhodné spíše jako podněty k dalšímu rozvoji nadaných dětí. Vzhledem k tomu, že někdy není řešení úkolů na první pohled zcela zřejmé, doporučila bych rodičům, aby se sami s úkoly nejprve seznámili a mohli pak dětem pomoci se v nich lépe orientovat. Je třeba si do jisté míry zvyknout na používané výrazy, které někdy nejsou zcela přesné. Je otázkou pár úkolů, osvojit si způsob formulace úkolů i nápověd.

Velmi oceňuji grafické provedení knihy, které je velmi atraktivní a pro děti může být dostatečně poutavé. Zároveň je kniha velmi přehledně a systematicky členěna a umožňuje tak dobrou orientaci v jednotlivých úkolech. Domnívám se, že pro děti může být zajímavé i to, že svým dokreslováním a doplňováním hádanek shrnujících více úkolů mohou knihu dotvářet a vidět výsledek svých řešitelských úspěchů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *