Recenze

Alexander Lowen: Jazyk těla

Kniha vychází z teopictureproviderrie klasické psychoanalýzy, zároveň však tyto principy propojuje s poznatky bioenergetické analýzy. Autor v knize popisuje vývoj analytických technik a způsobů, jakými je možné do analýzy zapojit prvky práce s tělem. V tomto přístupu autor vychází zejména z prací W. Reicha a S. Ferencziho, kteří zdůrazňovali roli těla a fyzického nastavení v souvislosti s psychickými stavy a komplexy obranných mechanismů. Přestože autor vše poměrně podrobně vysvětluje, domnívám se, že tato kniha bude srozumitelnější čtenářům, kteří již mají základní představu o psychoanalytickém přístupu, teorii a pojmech. Na kazuistikách z práce s klienty autor ilustruje, jak mohou fyzické projevy souviset s psychickými obtížemi, charakteristikami a obrannými mechanismy klientů.

Autor se také věnuje teorii utváření charakteru, ve které integruje, kromě tradičního pojetí, také bioenergetické prvky – tedy tělesné projevy, které jsou pro jednotlivé charaktery typické. V další části knihy se autor podrobně věnuje rozboru a popisu některých typických charakterových typů. Opět na základě příkladů klientů z praxe ilustruje možné příčiny vzniku a rozvoje toho kterého charakteru, jeho projevy a také fyziologické komponenty, které daný charakter reprezentují.coasts-woman-body-sea-coast

V popisech případů autor také ilustruje terapeutické postupy, které se ukázaly jako užitečné při práci se strukturami, které se zformovaly na základě předchozích zážitků a zkušeností klienta. Tyto struktury pak negativně ovlivňují prožívání klienta a projevují se také somatickými symptomy v podobě trvalých vzorců chování, držení těla či jeho ztuhnutí, nebo mimickými projevy, které mohou být v řadě situací neadekvátní. Autor tak poukazuje na to, že bioenergetická analýza umožňuje odhalení těchto komplexů, a tím může pomoci k jejich efektivní léčbě tam, kde klasická analýza nestačí k tomu, aby klientovi pomohla.

Kniha přináší řadu zajímavých postřehů a rozšíření klasického analytického přístupu o práci s tělem se jeví jako velmi efektivní způsob práce s určitými typy klientů či jejich obtíží. Zároveň se jedná o poměrně náročný a obsáhlý text, který klade jisté nároky na základní orientaci čtenáře v problematice psychoanalýzy a analytického terapeutického přístupu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *