Recenze

Feuerstein, Falik, Feuerstein, Bohács: Myslet nahlas – mluvit nahlas

pictureproviderKniha představuje metodu zprostředkované samomluvy (mediated self – talk; MST), která může posloužit jako praktický nástroj pro podporu rozvoje a obohacení řeči zejména u dětí, ale také u dospělých, jejichž řečové dovednosti jsou omezeny vlivem zdravotních či psychických obtíží.  Pomocí toho, že rodič, vychovatel nebo terapeut na dotyčného mluví a verbalizuje tak každodenní činnosti, prožitky a zkušenosti napomáhá nejen obohacení řeči a slovní zásoby, ale dochází také k ovlivnění dalších verbálních dovedností jedince.

Kromě důkladného představení a popisu této metody a možností jejího využití a konkrétních doporučení pro praxi kniha také uvádí tuto metodu do kontextu známých i novějších neurologických poznatků. Čtenář se tak například dozví i o tom, jak může tato metoda prostřednictvím zrcadlových neuronů ovlivnit nejen řeč, ale také myšlení, porozumění a fonologické aspekty řečového a verbálního projevu. Všechny tyto složky následně přispívají k rozvoji komunikace, empatie a sociálních dovedností. Je také patrné, že metoda může posloužit i pro budování a rozvíjení vztahu a celkové komunikace dítěte a pečující osoby.

Velký přínos a bohatství knihy vidím právě ve velmi komplexním pojetí teoretického základu této human-children-girl-talk-entertainment-road-awaymetody a širšího rámce vycházejícího z prací předních odborníků v této oblasti.  Kniha tak může velmi dobře posloužit nejen jako průvodce konkrétní metodou, ale také jako učebnice, ze které lze získat množství informací o řečovém a lingvistickém vývoji jedince a neurologických aspektech řeči.

Závěrem kniha přináší konkrétní příklady využití metody MST. Na základě těchto kazuistik je možné získat lepší představu o tom, jak MST vypadá a o jejích možných způsobech využití.

Jedná se o velmi srozumitelnou a přehlednou publikaci, která může i díky praktickému členění kapitol sloužit jako praktická příručka, k níž je možné se opakovaně vracet a poznatky, které kniha přináší tak lze efektivně přenášet do praxe. Knihu bych rozhodně doporučila všem, kdo se zajímají o neuropsychologické aspekty komunikace a kognitivní psychologii, a to zejména v oblasti vzdělávání nebo rozvoje řečových a kognitivních dovedností, a to nejen u dětí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *