Recenze

Teuschel Peter: Tajemství předků

Publikace se věnuje psychologicky velmi zajímavému tématu – vlivu vzdálených předků na náš život. Kniha je úvodem do tématu, ne hloubkovou studií. Jejím autorem je psychoterapeut a psychiatr Peter Teuschel. Kombinuje příběhy z vlastní psychoterapeutické praxe a populárně naučné informace z této oblasti. Občas mi chyběla větší odbornost, kniha je spíš zamyšlení autora nad tím, jak by to mohlo být. Na druhou stranu se jedná o téma, které není příliš zpracované a současně je přínosné se nad ním zamyslet. Autor ostatně tuto svoji pozici nijak nezastírá.

tajemství

Po úvodní kapitole autor předkládá různé koncepce týkající se faktoru vzdálených předků. Z psychologických teorií tu najdeme Jungovo kolektivní nevědomí či méně známou, ale zajímavou teorii fantoma v kryptě  Abrahama a Törökové. V jiné části diskutuje význam předků v různých ezoterických koncepcích, jakými je tarot či šamanismus. V neposlední řadě se v této sekci zabývá genetikou a epigenetikou přenosu od vzdálenějších předků. Epigenetika se ostatně ukazuje i z jiných zdrojů jako možný důležitý směr zkoumání vlivu předchozích generací na jedince.

Mě osobně zaujala nejvíce kapitola třetí. Ta je rozčleněná do různých okruhů dle psychologických fenoménů – jako např. Stud či Tajemství – a přináší, po krátkém úvodu, kazuistiky z autorovy praxe.

Teuschel představuje téma zejména jako možný další úhel pohledu, ze kterého je možné se podívat na psychoterapii, obzvlášť pokud se terapeut nemůže hnout z místa a neví, co dalšího ještě zkusit.

Kniha mi přišla velmi zajímavá, protože se jedná o téma velmi aktuální, nedostatečné známé a fascinující.
O něco méně jsem spokojená se zpracováním; jedná se o hodně velký úvod a myšlenkové skoky autora.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *