Recenze

Nenásilná komunikace – Řeč života

Literatura v oblasti mezilidské komunikace je na pultech knihkupectví zastoupena natolik bohatě, že každý nový přírůstek musí obzvlášť pečlivě obhájit, jakou “díru na trhu” hodlá vyplnit. V případě titulu Nenásilná komunikace – Řeč života se tak děje přirozeně a bez potíží. Už při předběžném listování stránkami působí kniha přátelsky a svému klíčovému tématu tak dělá dobré jméno od první chvíle. Vděčí za to pravděpodobně spoustě pro čtenáře vstřícných prvků, ale také své vlastní filozofii, která, jakkoli v dnešním světe neobvyklá, zůstává hlavním důvodem přitažlivosti tohoto díla.

Je otázkou, jestli inspirací autora bylo spíš dětství v problematické čtvrti Detroitu nebo pozdější spolupráce s Carlem R. Rogersem, z textu ale dýchá velké nadšení pro šíření myšlenek empatie a spolupráce mezi lidmi. Autor Marshall B. Rosenberg byl psychologem, mediátorem i pedagogem, ale hlavně zapáleným advokátem míru. Velkou část života strávil propagováním metody nenásilné komunikace, kterou sám vytvořil, a jejíž využití viděl nejen v blízkých vztazích, ale také ve výchově, vzdělávání, vyjednávání, politických konfliktech a dalších oblastech. Autor věřil, že primárním cílem komunikace nemá být dosažení cíle, ale hlavně hlubší spojení člověka s člověkem. Představuje proto svou metodu, která klade důraz na klidné nehodnotící sdělování svých pocitů a potřeb v kombinaci s projevováním autentické empatie pro druhého. Publikace je již několikátou z autorových prací k danému tématu, tentokrát obohacena i o kapitolu věnovanou využití metody v oblasti mediace. Ta je popsaná podrobně, čtivě a z několika úhlů pohledu, a to jí přidává na užitečnosti.

Zdroj: Nakladatelství Portál

Je sympatické, že struktura knihy bere na vědomí rozmanité složení čtenářské komunity, a tak se snaží být co nejpřehlednější i pro laiky. Kapitoly jsou nejen věcně a přehledně členěny, ale i označeny výstižnými názvy. Cenu zlata pak mají shrnující poznámky na okraji stránek, které čtenáře okamžitě zorientují a pomohou mu ujasnit, čemu v textu věnovat pozornost. Podobně nápomocné je i shrnutí obsahu v závěru každé kapitoly. Autor přináší bohaté a podrobné příklady z praxe, což si díky dlouholetým zkušenostem s využitím své metody v rozmanitých podmínkách může s radostí dovolit. Ráda bych navíc ocenila přímočarou snahu díla o rozšiřování slovní zásoby v oblasti emocí, což bezpochyby vede k lepší komunikaci, a díky čemuž nejen běžný čtenář, ale i profesionál knihu určitě neopustí bez pocitu obohacení. Raději však dodávám, že knížku nedoporučuji jako „odlehčovák“ na dlouhé trasy do metra. Vyžaduje soustředění a pravidelné pauzy pro absorpci přečteného, jako ostatně každé dílo zabývající se abstraktním tématem.

Zdroj: Nakladatelství Portál

I když je možné, že komunikace a kontakt s lidmi není součástí vaši profese nebo nemáte pocit, že vaše sociální zručnosti potřebují nějak pilovat, kniha přesto přináší neotřelou a podmanivou filozofii života, která zůstává aktuální i dnes a zaslouží si pozornost. Nejlépe to (nepřekvapivě) vyjadřuje autor sám: “Mír totiž nemůže být vybudován na základě strachu. Nenásilí znamená, že necháte vyplout na povrch to, co je ve vás pozitivní. Převážit by měla láska, vzájemná úcta, porozumění, ocenění, soucit a zájem o druhé místo sebestředného, sobeckého, hamižného, nenávistného, předpojatého, podezřívavého a útočného postoje, který často ovládá naši mysl”.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *