Recenze

Psychické procesy při výuce cizích jazyků

Souvislostí procesů učení cizích jazyků a hudby se v poslední době zabývá čím dál více autorů. Ve výzkumech se totiž ukazuje jejich vzájemné propojení nejen ve fyziologii mozku, ale také v rámci procesů učení. Toto propojení by mohlo znamenat nový přístup k institucionalizované výuce cizích jazyků

Autorka této publikace PhDr. Petra Besedová, Ph.D. (*1976) působí na Katedře německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a jejím hlavním zaměřením je didaktika nelingvistických disciplín. Dlouhodobě se věnuje právě propojení hudby a cizích jazyků při učení. V rámci této knihy autorka představuje 3 samostatné studie, které spolu s kolegy zkonstruovala.

V úvodu nejprve představuje samotnou strukturu knihy a také metodologii a design výzkumu. V této části je detailně uvedeno, jak byly publikované studie konstruovány, průběh výběrů respondentů a jakým způsobem byla sbírána a vyhodnocována data.

Celý výzkum měl jeden hlavní cíl – popsat vzájemný vztah hudby a cizích jazyků v procesu učení u respondentů ve věku 12 – 14 let. Z tohoto cíle byly vytvořeny výzkumné otázky, na základě kterých se výzkum rozdělil do 3 studií. V těchto studiích se autoři zaměřili především na kognitivní procesy jako paměť, vnímání a kognitivní učení, přičemž na tyto procesy pohlíželi z hlediska cizojazyčného, hudebního a genderového.

V další části knihy už jsou prezentovány samotné studie spolu s vlastními závěry a diskuzemi. První studie se věnovala roli paměti při rekognici neznámého jazykového materiálu, druhá se zaměřila na auditivní percepci cizího jazyka a poslední studie se zabývala korelací hudby a cizích jazyků v procesu kognitivního učení.

V poslední části kromě celkové diskuze autorka popisuje ještě didakticko-metodická doporučení pro zařazování hudby do výuky cizích jazyků. Tuto kapitolu považuji za stěžejní, jelikož autorka v ní zmiňuje obrovský potenciál využití hudby ve výuce cizích jazyků a především srozumitelným a názorným způsobem popisuje možnosti tohoto využití, což je výborné doporučení pro pedagogy cizích jazyků.

Kniha se mi celkově četla hezky, ale je třeba počítat s výzkumnou strukturací celé publikace. Je určená především pro pedagogy (hlavně u výuky cizích jazyků), ale určitě je přínosná i pro psychology, lingvisty či hudebníky. Nejvíce na knize oceňuji srozumitelné vysvětlení a grafické znázornění veškerých aspektů výzkumu (vzájemné souvislosti a propojení) a zároveň také vždy v úvodu kapitoly i stručný popis a interpretaci používaných termínů a procesů. Také v tomto tématu vidím další potenciál pro budoucí zkoumání a především zapojení do výuky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *