Recenze

Únava ze soucitu

Angelika Rohwetter je německá psychoterapeutka a autorka knih z oblasti psychoterapie. V knize Únava ze soucitu představuje čtenáři možnou příčinu nudy, vyčerpání nebo nesoustředěnosti v terapii nebo jiné práci v pomáhajících profesích.

V úvodu knihy autorka objasňuje koncept únavy ze soucitu a dává jej do kontextu k podobně se projevujícím potížím, tedy vyhoření, depresi a sekundární traumatizaci. Krátce se zastavuje i u etymologie slova soucit a jeho konotací. Pro lepší pochopení toho, co se děje při únavě ze soucitu, je část knihy věnovaná vysvětlení terapie stavů ega a principů práce s nimi v individuální a skupinové terapii. Následně se zabývá konkrétními příčinami nebo charakteristikami jedince, které mohou k únavě ze soucitu přispívat.

V druhé polovině knihy se již autorka zaměřuje na praktické postupy, jak je možné únavě ze soucitu předcházet nebo jak s ní pracovat, když se u člověka v pomáhajících profesích rozvine. Nejprve vysvětluje, jaké jsou možnosti zhodnocení a pochopení vlastní situace a její závažnosti. Poté přechází k výčtu možných řešení, která se v takové situaci nabízejí. Nedílnou součástí je také pestrá inspirace, jaké techniky a opatření je možné do své praxe zavést v rámci prevence únavy ze soucitu, sekundárně ale mohou působit i jako prevence syndromu vyhoření či podobných obtíží. Nabízené techniky jsou představením různých dechových a tělesných cvičení inspirovaných jógou, či techniky všímavosti a meditace. Poslední, stručná část knihy, je věnována různorodým, až nesourodým, nápadům pro práci s klienty a možnostem, jak si poradit s náročnými terapeutickými situacemi.

V první části knihy, kde autorka popisuje teoretické koncepty spojené s tématem, se objevují pasáže, které jsou možná poněkud těžkopádněji napsané a autorčiny myšlenkové pochody mohou být složitější na pochopení. Určitě by ale neměly čtenáře odradit od dalšího čtení, protože zbytek knihy působí velmi čtivým dojmem. Kniha je plná praktických cvičení, na kterých si je možné probíraná témata dobře vyzkoušet na vlastní kůži. Text je doplněn řadou kazuistik, jenž pomáhají k lepšímu nahlédnutí do tématu.

Zdroj: Nakladatelství Portál

Praktická část nastiňující možnosti jak únavě ze soucitu předcházet, je spíše stručným výčtem dobře působících mentálních cvičení, díky kterému si přetížený terapeut uvědomí, jakou paletu možností má pro péči o sebe. Zároveň se ale jedná opravdu jen o stručné nastínění možností, nikoliv o obsáhlé a detailní vysvětlení uvedených témat. Autorka ale u většiny zmíněných oblastí uvádí odkazy na další literaturu, kde čtenář může nalézt doplňující a rozšiřující informace. Část doporučení je možné využít i jako inspiraci přímo pro klienty, kteří se mohou potýkat v různých oblastech svého života s podobnými pocity a problémy.

Zdroj: Nakladatelství Portál

Myslím si, že kniha může být užitečná nejen pro terapeuty, ale i pro mnoho dalších pracovníků v pomáhajících profesích, kteří se ve své práci setkávají s náročnými klienty nebo se nacházejí v obtížném bodě své kariéry. Příklady prevence, které autorka představuje, jsou také užitečné nejen v případě únavy ze soucitu, ale i jiných obtíží jako je například syndrom vyhoření. Knížku bych ale doporučila I začínajícím terapeutum, kteří si svou praxi teprve nastavují. Je však třeba počítat s tím, že se autorka nepokouší o obšírný popis všech možných technik prevence vyčerpání v pomáhajících profesích a kniha je spíše dobrou inspirací, na co se zaměřit dále.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *