Recenze

Tělo sčítá rány

Čtenář drží v ruce velmi kvalitně zpracovanou knihu autora Bessela van der Kolka, amerického psychiatra nizozemského původu, zakladatele a bývalého ředitele Kliniky pro léčbu traumatu v Brooklinu, která se zabývá problematikou traumatu a jeho dopadu na lidskou mysl i tělo. Publikace přináší ucelený obraz traumatu: to jakým způsobem se trauma vepisuje do fyziologického těla, to, jakým způsobem ovlivňuje vývoj osobnosti i jaké změny v psychice člověka způsobí, to, jakým způsobem my, jakožto odborníci, můžeme s traumatem pracovat. Možností práce s traumatem přináší autor hned celou řadu, a to vždy s ohledem ke skutečnosti, že různá traumata, stejně tak jako různé typy osobnosti našich pacientů, mohou reagovat na různé způsoby odlišně. Jinými slovy, to, co velmi efektivně zapůsobilo u jednoho pacienta s traumatem, nemusí u druhého přinášet žádný efekt.

Autor pro mě hovořil velmi sympatickým a přívětivým tónem, a tak pro mě byla kniha velmi čtivá a poutavá. Text je navíc prolnut rozmanitou škálou kazuistik, které pomáhají ilustrativně podtrhnout danou problematiku a čtenář tak získává pocit jistoty, že je autor opravdu zkušeným odborníkem v oblasti duševního zdraví. Velmi sympatická mi byla i kritika amerického zdravotnického systému, který investuje obrovské objemy financí do vývoje i výzkumu nejrozmanitějších psychofarmak, a který vytváří tlak na odborníky daného oboru, aby léky svým pacientům předepisovaly. Od dalších, často i výzkumně účinnějších metod jsou pak odborníci zrazováni především neochotou pojišťoven jiné metody proplácet. Mnoho pacientů si tak nemůže jinou formu terapie dovolit, což samo sebou vychází i z principu postižení celého psychického aparátu pacienta v důsledku traumatu (a neschopnost mnoha traumatizovaných pacientů se zapojit plnohodnotně do života).

Zdroj: Jan Melvil Publishing

Autor provází čtenáře problematikou traumatu začínající u válečných veteránů, přes traumata získaná v průběhu dospělosti (například účastníci dopravních nehod, znásilnění, úmrtí blízké osoby apod.), až po problematiku traumat způsobených v dětství vážným zanedbáváním, týráním a sexuálním zneužíváním. Každé z traumat totiž reaguje trochu odlišně na způsoby léčby a rekonvalescence oběti z traumatické zkušenosti. Především pak traumata způsobená v dětství se považují za obzvlášť náročná, neboť doprovází vývoj osobnosti od jeho raného počátku a tím se tak hluboce podepisují na celé osobnosti jedince. V knize se čtenář dozví, jakým způsobem narušuje trauma fyzické tělo a jeho fungování (např. fyziologické změny v mozku, změny v imunitní odpovědi systému atd.). Poslední část knihy je poté věnována jednotlivým metodám léčby (EMDR, neurofeedback, Pesso Boyden, jóga, dramaterapie atd.). Je potřeba zdůraznit, že všechny metody jsou podrobovány kritickému myšlení a autor se odkazuje na mnoho výzkumných studií a jejich výsledků.

Osobně mě právě poslední část knihy bavila nejvíce. Některé z metod jsem znala pouze povrchně, knížka tak přináší nejen příjemný vhled do dané metody, ale podnítila i můj zájem o další studium a prohloubení si znalostí. Problematika traumatu mě zajímá momentálně také v kontextu aktuální situace, tedy na pozadí válečného konfliktu na Ukrajině. S následky traumatických událostí se tak nejspíše budeme v následujících měsících, ne-li letech, potkávat nejen v ordinacích, ale i ve školách, školkách a možná i v nejbližším okolí. Považuji za více než důležité, aby v tuto chvíli byla i laická veřejnost seznámena s tím, jakým způsobem lidský organismu reaguje na takto silná traumata. Hlubší porozumění následkům traumatu by mohlo pomoci předcházet nedorozuměním, která by mohla být následně vyhodnocována nesprávně (jako vypočítavost, nevděk apod.). Přílišná odlišnost poté vede k oddalování se, izolaci a při nejhorším i šikaně (či jiným podobám extremismu) ve společnosti. V době, kdy se i naše politická scéna velmi intenzivně zasazuje o čím dál větší rozdělování společnosti, by toto mohla být jedna z cest, jak překlenout rozšiřující se propast mezi lidmi.

Celkově pro mě byla kniha v mnohém velmi inspirativní. Přivedla mě na mnoho zajímavých myšlenek i nápadů, jak rozšířit svou kvalifikaci i své profesní možnosti. Osobně se však domnívám, že lze knihu doporučit každému, kdo by se chtěl o problematice traumatu dozvědět ucelené informace v dobře stravitelné podobě. Nemile mě však překvapila některá knihkupectví. která řadí tuto knihu do kategorie „Zdraví, životní styl, sport..“, s čímž rozhodně nesouhlasím. Podle mého názoru se jedná o odbornou knihu, která si zaslouží být zařazená mezi kvalitní psychologické publikace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *