Recenze

Jak být sám sebou: Pocit vlastní hodnoty a zkušenost identity

Jak identita vzniká? Jak se mění v čase? Jak se pojí s pocitem vlastní hodnoty? To jsou otázky, na které byste si po přečtení této knížky měli dokázat odpovědět. Autorka Verena Kast, bývalá předsedkyně mezinárodní společnosti pro psychoanalytickou psychologii propojila známé teorie zabývající se identitou a výsledky nejnovějších výzkumů se stejným tématem v jeden celek. Ačkoli je knížka o trochu kratší než 200 stran, na její čtení se vyplatí nespěchat. Samotné téma není zrovna lehké, ale, jak už to u psychologických knih bývá, nás nutí hodně se zamyslet nad sebou samými.

Obsah je členěn na kapitoly popisující vždy nějaký aspekt našeho vlastního já. Začíná od laického kde vnímáme identitu, čímž se myslí, kde a kdy si uvědomujeme, že my jsme my a že jsme odlišní od ostatních. Autorka zmiňuje naše tělo, vztahy s ostatními lidmi, oblast práce a výkonu, naše hodnoty, fantazie a kreativitu i sexuální oblast. Následuje kapitola o emocích, které tvoří takové komplexní regulační systémy lidského já. Kniha rozvíjí nejen jejich konkrétní podoby (jako sebepociťováni), ale i jejich vývoj a předpoklady jejich vzniku. V kapitole Klasická teorie identity: Erik H. Erikson čtenář zjistí více o přínosu tohoto velikána, o jednotlivých stádiích psychosociálního vývoje člověka, konfliktech, jež jedinec řeší v každém období i o komponentě, kterou po vyřešení získá. Další kapitoly Pravé a falešné self, Persona a stín a Individuační proces podle C. G. Junga jsou už trochu více odborně zaměřené. To se ale Verena Kast snažila vyvážit příklady a ukázkami ze své praxe. Jak se jí to povedlo, můžete posoudit sami. Nejdelší kapitola Autobiografie: Identita v kontinuitě se zabývá tím, jak naše vlastní paměť ovlivňuje to, jací jsme a jak se vnímáme. Asi nebude překvapením, že si malé děti nepamatují vlastní porod. Epizodická paměť ukládající autobiografické vzpomínky se totiž utváří až mezi 3. a 4. rokem života. To jen pro ilustraci, co si pod pojmem autobiografická paměť představit. Knihu uzavírá téma Cesty k dobrému pocitu vlastní identity a návody, jak se o identitu s pocit vlastní hodnoty starat.

Sama za sebe musím říci, že se mi kniha zdála vhodnější spíš pro odbornou veřejnost nebo alespoň pro někoho, kdo už má s literaturou s psychologickou tematikou zkušenost. Dělalo mi problém se do knihy začíst, což byla daň za tak velké množství zajímavostí. Po přelouskání jsem se stále více zamýšlela nad tím, kdo jsem vlastně já a kdo nebo co v mém životě mne dělá takovou, jaká jsem. Proto si myslím, že pokud hledáte způsob, jak poznat sami sebe, mohu toto dílo rozhodně doporučit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *