Recenze

Jungovské eseje z devadesátých let

“Jungovsky laděné eseje o lidských duších v širokém slova smyslu, které vznikaly v 90.letech minulého století” tak sám autor, biolog, etolog, antropolog, filosof a spisovatel Stanislav Komárek, uvozuje předmluvu ke dvěma svazkům textů na 632 stránkách, z nichž všechny již v minulosti vyšly knižně, avšak už nejsou na trhu.

Publikace obsahuje soubor převážně krátkých dvou až tří stránkových esejů z dob let 1988-2001 na nejrůznější témata. Každý esej původně vznikl jako svébytný časopisecký článek. Zamyšlení jsou ve svazku řazeny abecedně, nutně na sebe nenavazují, někdy se tematicky překrývají. S ohledem na stáří textů se nabízí otázka aktuálnosti pro soudobého čtenáře. V tomto ohledu je nutné říct, že spousta zamyšlení se svým obsahem dotýká fenoménů svou archetypálností až nadčasových.

Stanislav Komárek na prostoru úsporném co do počtu stran zvládá zachytit bohatost, rozmanitost i hloubku vlastních myšlenek souvisejících s vybraným problémem. Pan profesor v předmluvě ke svazkům doporučuje dávkování v menších, oddělených dávkách (například při jízdě v prostředcích MHD, v přestávkách mezi prací) a současně varuje před předávkováním tzv.intoxikací Komárkem. Sama na sobě jsem si otestovala, že víc jak tři až čtyři eseje “na jeden zátah” nedám, respektive by mi to přišlo škoda, zahltit mentální kapacitu na úkor vychutnávání prožitku z četby úvah.

Název svazků odkazuje na zakladatele analytické psychologie Carla Gustava Junga, informace o jeho díle však nečekejte. Články jsou ryze autorské, byť v řadě zamyšlení lze sledovat inspiraci psychoanalýzou, analytickou psychologií a přístup k chápání lidské psychiky Jungovi ne nepodobný, tedy beroucí v potaz mj. i svět snů, umění, mytologie, náboženství a filosofie.

Jelikož pracuji jako psychoterapeut s výcvikem v postmoderním přístupu, mojí pozornost obzvlášť upoutaly články věnované problematice chápání konceptů pravdy a lži, dobra a zla, jak výstižně v jedné ze svých esejí píše autor:

“(…) To skutečně ďábelské je právě nutnost orientovat se a rozhodovat se ve světě přesyceném polaritami, přičemž rozhodování nutně vede k dalším komplikacím a přimknutí se k jedné z polarit blokuje možnosti reprezentované tou druhou.” ´

Nejen Jungovské eseje z devadesátých let, ale i další texty, které jsem od pana Komárka měla možnost číst, jsou protkány velkým množstvím odborných termínů, což může nejednoho čtenáře může odradit. A to mi přijde škoda. Texty mají díky obdivuhodné šíři a hloubce znalostí autora a jeho smyslu pro humor vědecko-popularizační potenciál. Příznivci a fanoušci tvorby pana profesora však jistě tento souborný přehled článků sesbíraných do jedné knihy a dvou (respektive plánovaných tří) svazků ocení.

Ať již čtenář s myšlenkami souhlasí, nesouhlasí, jsou mu sympatické nebo ne, mají potenciál podněcovat k dalšímu přemýšlení, třeba nad vlastními životními postoji, přesvědčeními a předpoklady, rozhodovacími procesy, nad fungováním světa a aby to šlo všechno schroustat a strávit, chce to čas. Osobně mě pak na textech pana profesora Komárka baví propojování filozofických otázek s poznatky z evoluční biologie, historie a geopolitiky ad. Pro zvědavce nejen z řad badatelů v oblasti lidských duší ideální kombinace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *