Recenze

Začni si věřit

Kniha Začni si věřit americké psychoterapeutky Lisy Schab je určena pro dospívající, kteří by chtěli zvýšit svoji sebehodnotu a porozumět více sobě samým. Základní úvaha autorky je, že „jsem v pořádku přesně takový/á, jaký/á jsem!“. Podle ní je toto bezpodmínečné přijetí předpokladem zdravého sebevědomí. Chce, aby si dospívající osvojili přesvědčení, které spočívá v tom, že se všemi silnými či slabými stránkami mají úplně stejnou hodnotu jako jakýkoliv jiný člověk. Autorka předává zprávu, že existuje koncept autentického já, tedy to, kým v jádru jsme. Takové jádro pak čelí řadě vnějších faktorů a vlivů, které nás k němu přibližují nebo naopak oddalují.

Zvládnout nároky dnešního světa se stává stále složitějším úkolem dospívajících a ne vždy jsou k tomu dobře vybaveni z rodiny či ze svého okolí. Psychoterapeutka, která vydala již několik svépomocných knih, zde nabízí postupy, jak se přibližovat svému autentickému já, jak si více rozumět a jak se se sebou naučit pracovat. Cílem je podpořit jejich sebevědomí dospívajících, odhalit silné stránky a rozvíjet je, pochopit, jakou moc sami dospívající mají, včetně toho, že mají vliv na to, jakým směrem se jejich život bude ubírat. Kniha jim sděluje, že si mohou vybrat, jakým způsobem budou nakládat sami se sebou a od toho se odvíjející otázka toho, jakým způsobem nechají ostatní, aby se k nim chovali. Přibližuje se téma soucitu, intuice, vděčnosti či odpovědnosti za svá rozhodnutí. Kniha diskutuje téma tlaku vrstevníků, ale i to, jak si stanovovat realistické cíle. Snaží se také posílit sociálně-emoční dovednosti mladých (např. komunikační dovednosti, schopnost řešit problémy, empatii, schopnost přijmout chybu atd.).

Kniha obsahuje 46 krátkých kapitol, které pokrývají zejména téma sebevědomí, asertivní komunikace, sebeznehodnocující myšlenky a práce s nimi, zdravé myšlenkové návyky, sociální sítě a jejich vlivy, tělesný obraz, nastavování zdravých hranic, posilování schopnosti řešit problémy, získávání vnitřního klidu či to, jak požádat o pomoc.

Zdroj: Nakladatelství Portál

Struktura jednotlivých kapitol je stejná – na začátku je uvedena základní shrnující myšlenka, která je dále rozvedena v krátkém textu, který místy obsahuje příklady situací, které čtenářovi přibližují, jak téma v praxi vypadá a o čem je přesně řeč. Úvodní myšlenka může vypadat např. takto: “Všechny pocity jsou v pořádku. Teprve to, co s nimi uděláš, ti buďto pomáhá, nebo ubližuje. Když si uvědomuješ svoje pocity, můžeš se je naučit zvládat zdravým způsobem.

Po informacích následuje praktická část, která nabízí řadu na sebe navazujících cvičení. První krok je pojmenován jako „Zkus tohle“ a vybízí k zamyšlení se nad současnou situací, jejímu zmapování a většímu porozumění. Ve druhém kroku, „Teď zkus tohle“, navazuje další sada aktivit, které vybízejí k drobné změně v uvažování či chování. Celou kapitolu vždy uzavírá jedna afirmace, např. „Moje autentické já je moje nejlepší já.“ Nebo třeba „Problémy můžu zvládnout, když budu jasně myslet a zkoušet různá řešení, dokud neobjevím to, které funguje nejlépe.“

Zdroj: Nakladatelství Portál

Autorka předkládá knihu dospívajícím, kteří ji mohou používat zcela samostatně jako svépomocnou příručku. Osobně bych knihu doporučila jak starším dospívajícím, tak rodičům. Zejména u mladších dětí, pro které může být kniha místy těžko srozumitelná, by bylo vhodné vnímat ji spíše jako inspiraci pro rodiče, kteří o tom mohou se svými dětmi mluvit. Věřím, že příručka však může být užitečná i pro odborníky, kteří s dětmi pracují a kterým může nabídnout rozšíření repertoáru nástrojů, aktivit a otázek k zamyšlení, které je pak zcela jistě užitečné zpracovat v následném rozhovoru s dospívajícím. Díky tomu mohou mít odborníci větší šanci pomoci adolescentům vytvořit zdravou identitu a dobré sebevědomí do jejich dospívajícího, ale i dospělého života.

Dospívající se zdravým sebevědomím znají sebe sama, vyznají se v sobě, projevují soucit jak vůči sobě, tak vůči ostatním, jednají s morální integritou a sebekázní a používají zdravé strategie zvládání, jak v myšlení, tak v chování, aby se vypořádali se životními výzvami. Jsou přesvědčeni o své bezpodmínečné hodnotě ostatních a respektují ji,“ píše autorka Lisa Schab. Věřím, že dospívající dnes potřebují vědět, kým jsou, aby mohli žít vědomý a spokojený život.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *