Recenze

Jak zklidnit bouři emocí

Stává se vám, že občas vybuchnete a pod náporem emocí řeknete třeba něco, čeho později litujete, nebo co vůbec nemyslíte tak ostře, jak jste to řekli? Chtěli byste mít své emoce více pod kontrolou a zažívat tak méně nepříjemných situací? Nebo byste rádi měli spokojené vztahy bez zbytečných konfliktů? Pak by pro vás mohla být užitečná publikace “Jak zklidnit bouři emocí”. 

Kniha na 192 stránkách představuje 10 kapitol (Mindfulness – vidět věci takové, jaké jsou, Jen tak nereagujte: o svém jednání rozhodujte, Poučte se o svých emocích, Zklidněte své emoce, Bez posuzování, Jak být v životě efektivnější, Jak projít krizí a nezhoršit ji, Přijměte věci takové, jaké jsou, Stavební kameny pro pozitivní emoce, Zlepšete své vztahy). Každá kapitola vždy uvádí teoretický rámec dané oblasti, který často ilustruje pomocí drobných kazuistik – příběhů lidí, na jejichž příkladu pak nastiňuje obsah dané kapitoly v praxi. Následně kniha nabízí cvičení, na kterém si může čtenář sám vyzkoušet aplikovat to, co se právě dozvěděl, do praxe. Na závěr kapitoly je vždy zařazeno shrnutí, které obsahuje ty nejdůležitější informace z dané kapitoly. Kniha je tak velmi přehledná a didakticky pěkně zpracovaná.

Publikace nabízí řadu inspirativních cvičení, která mohou čtenáři pomoci lépe porozumět vlastním emocím a postupně se tak učit s nimi pracovat. Využívá přitom některé techniky mindfulness jako způsob, jak docílit lepšího kontaktu sám se sebou a tím i s vlastními emocemi. Důležitá je také část věnovaná uznání vlastních emocí a jejich platnosti, protože někdy mohou potíže s regulací emocí pramenit z toho, že své emoce popíráme a potlačujeme. Dalším důležitým východiskem, ze kterého kniha čerpá  je dialekticko – behaviorální terapie (DBT). Jedná se o přístup, který je hojně využíván v psychoterapii osob s poruchami osobnosti, jejichž výrazným znakem je právě zvýšená emoční dysregulace. V knize jsou však přístupy DBT aplikovány tak, že mohou velmi dobře posloužit široké populaci. 

Kniha Jak zklidnit bouři emocí je vhodná pro kohokoli, kdo chce sám sobě lépe porozumět a cítit se lépe. Může představovat užitečný nástroj, jak se sebou a svými prožitky pracovat tak, aby nekomplikovaly život dotyčného ani jeho vztahy s druhými lidmi. Zároveň může být kniha velmi užitečná i pro odborníky v pomáhajících profesích, ale třeba i pro pedagogy ve školách, protože cvičení, která kniha představuje mohou být velmi dobře využitelná při práci s klienty a mohou tak přinést novou inspiraci. Kniha je psána velmi čtivě a přestože originál je již přes deset let „starý“, je kniha velmi aktuální (snad jen dnes již většinou netřeba hledat internet v knihovně, jak autorka nabízí v jedné z kapitol pro podporu čtenáře v plánování pozitivních zážitků).

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *