Recenze

6 dovedností pro zvládání nálady podle KBT

Díky sociálním sítím a médiím se v posledních letech stala debata o regulaci emocí módním tématem – a to je jedna z věcí, za které jim můžeme být vděčni. I lidi, nepolíbení psychologií, začínají už rozumět tomu, že na emocích (byť je toto slovo už tak zprofanované, že ho skoro nikdo nebere vážně) to tak nějak stojí i padá. Už taky víme, že není oblasti, ve které by se nehodilo svým emocím rozumět a umět je adaptivně zpracovávat –  ať už mluvíme o vztazích, pracovním prostředí, rodičovství nebo psychosomatice. 

Háček je v tom, že odpovědět jak na to je na dlouho. 

Mnoho autorů se snaží přinést osvětu v daném tématu, a proto je již na trhu nekonečné množství self-help literatury na téma emocí. O to těžší je pak pro čtenáře vyznat se v nabídce v knihkupectví. 

Matthew McKay, zasloužilý KBT terapeut a autor, je v tomto případě sázkou na jistotu. Podobných publikací má na kontě několik a i tentokrát se spolu s kolegy po několikáté pokouší vnést trochu světla do zmiňované problematiky. Tentokrát volí velmi přímočarou cestu a sahá po ústředních metodách kognitivně-behaviorální terapie. Jednotlivé oddíly knihy se tak zabývají nácvikem relaxačních metod, kognitivní restrukturalizací nebo expozici obavám. Kapitoly velmi podrobně instruují čtenáře, jak správně trénovat hluboké dýchání, nebo si zapisovat automatické negativní myšlenky a poté s nimi efektivně pracovat, jak se cíleně vystavovat svým strachům,  a hlavně, jak tyto techniky vzájemně propojovat. V závěru přidává kapitolu věnovanou “mobilizaci”, tedy plánování denních aktivit, ve stavu zamrznutí nebo apatie, které se často pojí s depresí. 

Provázání s metodami KBT je sice pro tento typ příruček typické a i vhodné, někdy ale nebezpečné. Ono totiž KBT je efektivní, ale náročná práce, u které spíš než vysvětlit si principy a naučit se techniku, dělá potíže tuto techniku udržet aktivní po delší dobu. Jedním z úkolů terapeuta je udržet pacienta motivovaného. Tento aspekt může u knihy chybět a snadno se tak člověk začne v podrobném popise technik ztrácet. Co teprve když mu dojde, kolik námahy vyžaduje provést cvičení vůbec jednou – pak je dost možné, že to rychle vzdá. 

Kniha se tedy uplatní v rukou motivovaného čtenáře, který možná ještě nedozrál na terapii, ale dozrál na systematickou práci na sobě a dokáže si strukturu udržet sám – v tomto ho kniha s radostí podpoří. 

Shrnutí: 

Co je na knize pozitivní? Je postavena na KBT – systematická, konstruktivní, věcná. Oceňuji i přehlednost, členění textu do kratších úseků pro udržení pozornosti, podrobné vysvětlení pojmů. Velké plus za QR kódy v závěru knihy, které nasměrují čtenáře na pracovní materiály. 

Co je na knize negativní? Je postavena na KBT – podrobná a náročná na realizaci a udržení motivace. Ale jak jsem řekla, bez motivace to nepůjde s knihou ani bez ní.

Matthew McKay statečně plní svůj cíl rozšiřovat povědomí o emocích v běžné populaci a mluvit o zdravějších formách jejich zvládání. Kniha 6 dovedností pro zvládání nálady podle KBT je dalším užitečným počinem v jeho práci, s plusy i s limity, které vyplývají z náročnosti úkolu, který si autor zvolil.  Tím úkolem není, aby jste byli schopni stoprocentní sebekontroly, ale aby se vám život žil lépe a bylo v něm více radosti a méně úzkosti. To je dost dobrý důvod po knize sáhnout a dát ji šanci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *