Recenze

Rande na osm způsobů

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké je tajemství dlouhodobého a hlavně šťastného (nebo alespoň spokojeného) partnerského soužití a vztahu? Troufám si říci, že to jsou otázky, které si klade někdy v životě většina lidí. Existuje člověk, který se odpovědi přiblížil asi nejvíc. Je to John Gottman, který spolu se svým kolegou Robertem Levensonem od 70. let 20. století postupně vybudovali na několika univerzitách a  ústavech (například ve Washingtonu, v Illinois, na Kaliformnské univerzitě v Berkeley a dalších), kde působili, laboratoře lásky – tedy místa, která byla uzpůsobená tomu, aby v nich bylo možné zkoumat páry v jejich vzájemných interakcích. John Gottman se svými kolegy dlouhé roky zkoumá, co odlišuje šťastné páry od těch nešťastných a co hraje klíčovou roli v tom, jak se nám ve vztahu daří.

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké je tajemství dlouhodobého a hlavně šťastného (nebo alespoň spokojeného) partnerského soužití a vztahu? Troufám si říci, že to jsou otázky, které si klade někdy v životě většina lidí. Existuje člověk, který se odpovědi přiblížil asi nejvíc. Je to John Gottman, který spolu se svým kolegou Robertem Levensonem od 70. let 20. století postupně vybudovali na několika univerzitách a  ústavech (například ve Washingtonu, v Illinois, na Kaliformnské univerzitě v Berkeley a dalších), kde působili, laboratoře lásky – tedy místa, která byla uzpůsobená tomu, aby v nich bylo možné zkoumat páry v jejich vzájemných interakcích. John Gottman se svými kolegy dlouhé roky zkoumá, co odlišuje šťastné páry od těch nešťastných a co hraje klíčovou roli v tom, jak se nám ve vztahu daří. 

Jednou z publikací, kterou na toto téma spolu se svou manželkou Julií a kolegy Dougem a Rachel Carlton Abramsovými vytvořil, je kniha Rande na osm způsobů, která nyní vyšla v českém překladu. V úvodu čtenáře autoři seznamují s pozadím toho, co je vede ke zkoumání partnerských vztahů  a k jakým výsledkům během let došli. Dozvíte se, co se ukazuje jako klíčové pro úspěšný a spokojený dlouhodobý partnerský vztah. Uvedou vás také do toho, jak s knihou pracovat a jak využít náměty, které kniha nabízí tak, aby byly pro váš vztah přínosné. Tato úvodní část obsahuje také trochu teorie komunikace a vedení rozhovoru, která pro mne byla méně záživná, ale umím si představit, že pro někoho, kdo něco podobného neslyšel nebo nečetl už x krát může být velmi užitečná, a možná i nezbytná pro další čtení. 

Následuje osm kapitol, z nichž každá představuje konkrétní tematický námět na rande – setkání partnerů, které může pomoci tomu, aby si vzájemně lépe porozuměli a aby spolu mluvili o tématech podstatných pro partnerské soužití. Z úvodu jsem nabyla dojmu, že se bude jednat o připravené návody na rande, něco jako zážitkový animační program. Tak pokud vás tato představa na rozdíl ode mě vyděsila, nemusíte se bát, ale ani navzdory mým mylným očekáváním jsem nebyla zklamaná. Každá kapitola obsahuje jednu nebo i více kazuistik párů, které na rande podle námětu z knihy šli – tedy povídali si o daném tématu a sdíleli své dojmy, co jim to přineslo. Následuje trocha teorie k tématu kapitoly a pak již praktické náměty k tomu, jak s partnerem právě o tomto tématu vést rozhovor tak, aby to bylo přínosné pro vztah i oba zúčastněné. Některé kapitoly nabízejí okruhy témat nebo oblasti, které je dobré si před schůzkou sám za sebe promyslet. Jiné kapitoly zase obsahují poměrně podrobný „checklist“ nebo „test“, který může pomoci zorientovat se v tom, jak to vůbec mám já sám a s čím vlastně do schůzky s partnerem vstupuji. Vždy následuje inspirace na to, jaké prostředí pro ten který rozhovor zajistit, shrnutí nejdůležitějších informací z dané kapitoly, ale i seznam otevřených otázek, které vám mohou usnadnit vedení rozhovoru s partnerem. 

A jaká že jsou témata, kterých se můžete dotknout, pokud se budete návodem z knihy řídit? Pokud se rozhodnete jít s partnerem či partnerkou na Rande na osm způsobů, budete si postupně povídat o důvěře a oddanosti, o tom, jak se vypořádáváte s konflikty, o sexu a důvěrnosti, o penězích a práci, o rodině, zábavě a dobrodružství, o duchovním rozvoji a o vašich snech. 

Kniha mi přijde dobře využitelná a srozumitelná pro laiky, kteří chtějí pracovat na rozvoji a prohloubení svého vztahu, ale zároveň přináší a shrnuje řadu faktických informací a poznatků, které jistě ocení i odborníci z řad pomáhajících profesí, nebo ti, kteří uvažují, že by se vydali na cestu párové terapie, ať už na kterékoli straně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *