Recenze

Rozvoj řeči dětí s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami

Ač to z českého názvu možná čtenáře na první dobrou nenapadne, kniha Rozvoj řeči dětí s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami (v originále  příhodněji: Speech in Action: Interactive Activities Combining Speech Language Pathology and Adaptive Physical Education) přináší inspirativní přístup k řešení poruch řečového vývoje, který kombinuje  logopedii s tělesnou výchovou. Z takového propojení pak mohou obzvlášť těžit děti neurodivergentní, jako jsou děti s poruchou autistického spektra či vývojovou dysfázií. Podle mě by pak nabízené aktivity mohly nalézt super využití i v práci s dětmi s ADHD či problematickými reakcemi na intenzivní emoce a nemůžu se dočkat, až je otestuji ve své terapeutické praxi!

Autoři America X. Gonzales, Lois Jean Brady a Jim Elliott mají mnohaleté zkušenosti s integrací pohybových aktivit s cílenou logopedickou terapií. Výzkumy posledních dekád ukazují, že fyzická aktivita může pozitivně ovlivnit kognitivní a komunikační dovednosti. 

Z obsahu knihy je na první pohled zřejmé, že autorům šlo především o praktický přesah. Naleznete zde 90 aktivit pro rozvoj řečových dovedností, které s dětmi může provádět jak zkušený odborník, tak i rodič nebo třeba pedagog. V knize nabízená škála aktivit zahrnuje jak hravé hry, tak i strukturovaná cvičení bez nutnosti jakýchkoliv pomůcek.

Co obzvlášť oceňuji je přehlednost knihy. Cvičení jsou rozdělena tematicky do jednotlivých kapitol:

  • Kapitola 1: Aktivity na zahřátí, zklidnění a dechová cvičení
  • Kapitola 2: Začínáme
  • Kapitola 3: Pokračování v cestě
  • Kapitola 4: Pocity a obrazné vyjadřování
  • Kapitola 5: Výlet
  • Kapitola 6: Příběhy o úspěších

Každá kapitola začíná krátkým teoretickým úvodem a shrnutím v bodech, k čemu jsou nabízené aktivity užitečné, jak fungují, co rozvíjí. Jednotlivá cvičení jsou pak dobře vysvětlená a strukturována na:

  • účel a cíl aktivity;
  • potřebné pomůcky;
  • popis aktivity krok za krokem;
  • varianty pro přizpůsobení aktivit různým úrovním schopností, což zajišťuje, že aktivity mohou být upraveny pro individuální potřeby každého dítěte.

Kniha je psána srozumitelným a přístupným jazykem, což usnadňuje její použití jak zkušeným profesionálům, tak i rodičům a dalším pečujícím osobám. V originále kniha obsahuje i fotografie a ilustrace, které zvyšují pochopitelnost a usnadňují převedení popsané aktivity do praxe. Zmíněné ilustrace mi v českém vydání trochu chybí. Oceňuji, že v přílohách jsou graficky znázorněné alespoň základy znakování.

Celkově považuji knihu Rozvoj řeči dětí s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami za vynikající praktický zdroj nápadů pro logopedy, učitele tělesné výchovy, speciální pedagogy, dětské psychology a další profesionály, kteří pracují s dětmi s různými potřebami. Doporučuji tuto knihu všem, kteří hledají nové a efektivní způsoby, jak podpořit rozvoj svých žáků, dětí nebo klientů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *