Archiv autora: Karel Malimánek

PASY Z LÁN očima psychologie

Na jednu stranu se tvrdí, že psychoanalýza znovuobjevila lidskou subjektivitu – vnitřní svět jedince plný emocí, pocitů a fantazií, často rozporuplných. Tyto fantazie získávají svůj bezpečný přístav na pohovce, kde vás k otevřenému vyjadřování bez ohledu na morálku nebo primární slušnost ponouká sám terapeut: „nejsme v nedělní škole.“ Situace „pohovková“ je ovšem unikátní svým aranžmá; vyrůstá z důvěrného vztahu terapeuta a klienta a neočekává se, že by tento styl byl jednoduše přenositelný do běžných sociálních interakcí, ba dokonce přímo zasahoval do výkonu veřejné funkce. Celý příspěvek