Kontaktovat nás můžete na redakčním e-mailu nebo přes naši facebookovou stránku.

E-mail: casopis.agora@gmail.com

Šéfredaktorka: Markéta Čihařová, Aneta Baierová

Editorka, korektorka: Markéta Čihařová, Aneta Baierová

Redaktorka (sekce Psychorecenze): Alžběta Krejčová

Správa sociálních sítí: Markéta Čihařová, Aneta Baierová, Eliška Sechovcová