Archiv štítku: kurzy

Přehled psychologických akcí na listopad 2017

 

1. listopadu

 • Mediační piknik: sousedský spor 
 • Psychologie a Bůh: Psychologie křesťanství 
  • Jak křesťanství pohlíží na osobnost člověka? Jakou roli v něm hraje osobnost jeho zakladatele? Co znamená fenomén víry teoreticky i v praxi?
  • od 19 do 21 h ve Studentském Klubu Celetná
  • vstupné zdarma
  • více informací na https://www.facebook.com/events/1953738581580197/

2. listopadu

 • FF UK:  Time For Science: Who Can We Really Know?
  • přednáška na téma myšlenek Immanuela Kanta: Co můžeme skutečně vědět? V co můžeme doufat? Jak na základě odpovědí na tyto otázky máme jednat?
  • přednáší John Lennox
  • od  19:00 do 20:30 na Filozofické fakultě UK
  • vstupné zdarma
  • více informací na http://www.ff.cuni.cz/udalost/john-lennox-time-science-know/
 • TedX Prague Women: Mosty
 • Result& Emotions: Nastartuje se ke změně – Jak být šťastná ve svém těle
 • Psychosomatické centrum Praha: Kazuistický seminář: Jak zacházet s psychosomatickým pacientem v ordinaci somatického lékaře
 • Cesta ke kořenům: O posledních věcech člověka
 • Nová Akropolis: Carl Gustav Jung
  • přednáška o Carlu Gustavu Jungovi
  • od 19 h v Nové Akropolis (Varšavská 19)
  • vstupné 85 Kč (studenti)
  • více informací na https://www.akropolis.cz/praha2
 • Maitrea: Sny o nás pečují
  • seminář, který slibuje učení se, jak se sny zacházet, rozumět jejich jazyku a používat je na cestě k pravému já
  • vede Eva Hrončeková
  • od 18 do 21 h v Maitrea
  • vstupné 500 Kč
  • více informací na http://www.maitrea.cz/akce/sny-o-nas-pecuji-5
 • Maitrea: Už nejsem hodná holčička, už nejsem hodný chlapeček
  • celodenní seminář, který si klade za cíl  poznat sám sebe v roli hodného, za všech okolností slušně vychovaného člověka a ukončit toto „herecké angažmá“
  • lektoruje Vojtěch Lust
  • od 9:30 do 17:00 h v Maitrea
  • vstupné 1600 Kč
  • více informací na http://seminare.maitrea.cz/vojtech-lust

6. listopadu

 • FF UK:  Time For Truth: Who Can We Really Trust?

7. listopadu

 • Handicap Café: Překonávání úrazu a cesta na vrchol
  • první přednáška Handicap café neproběhne s nikým jiným, než s Jiřím Ježkem, nejúspěšnějším paralympionikem světa
  • od 17 do 19 h v Handicap Café (Hybernská 4)
  • vstupné zdarma
  • více informací na https://www.facebook.com/events/723765061167470/
 • Skautský Institut: Máma z basy
 • Nová Akropolis: Human
  • projekce celovečerního dokumentárního filmu Human (Člověk)
  • od 19 h v Nové Akropolis (Varšavská 19)
  • vstupné zdarma
  • více informací na https://www.akropolis.cz/praha2

8. listopadu

9. listopadu

10. listopadu

 • V klidu o neklidu: Typické projevy dítěte s ADHD – jak je chápat a jak na ně správně reagovat
  • přednáška určená pro všechny, kteří se podílí na výchově a vzdělávání hyperaktivních a neklidných dětí
  • od 9 do 16 h v Praze (bude upřesněno)
  • vstupné 990 Kč
  • více informací na http://vkliduoneklidu.cz/aktualni-terminy/
 • ČASP: Krize v partnerských vztazích aneb jak pomoci druhým, když to bolí

13. listopadu

 • MediCafé: Současná neonatologie
  • etika, technika a vývoj dítěte
  • přednáší doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., přednosta neonatologického oddělení FN Plzeň
  • od 17 h v kavárně Zach’s Cafe
  • vstupné zdarma
  • více informací na https://www.facebook.com/events/351555138602624/
 • Nová Akropolis: Human
  • projekce celovečerního dokumentárního filmu Human (Člověk)
  • od 19 h v Anti.kvariát Dejvického divadla (Zelená 15 a)
  • vstupné zdarma
  • více informací na https://www.akropolis.cz/praha6

14. listopadu

 • Duševní poruchy: Je chyba v genech nebo v prostředí?
 • Snídaně s TEDx: Vyprávěj mi příběh
 • Nová Akropolis: Dát životu smysl
  • přednáška u příležitosti Světového dne filozofie
  • od 19 h v Nové Akropolis (Varšavská 19)
  • vstupné zdarma
  • více informací na https://www.akropolis.cz/praha2
 • Maitrea: Sebehodnota, sebepřijetí, sebeláska

15. listopadu

18. listopadu

18. listopadu – 19. listopadu

21. listopadu

 • IPOP: Vnitřní kritik: nepřítel nebo spojenec?
  • společné zkoumání vnitřního kritika/kritičku či dokonce celého týmu kritiků a společné objevování možnosti, jak z nich dělat vnitřní spojence spíš než je angažovat v opozici
  • přednáší Standa Háša a Andrea Hášová
  • od 18:00 do 20:30 v Městské knihovně v Praze (Korunní 68)
  • vstupné 100 Kč
  • více informací na http://www.processwork.cz/aktuln-pednky
 • Nová Akropolis: Moc a magie filozofie
  • přednáška u příležitosti Světového dne filozofie
  • od 19 h v Kavárně Potrvá (Srbská 2)
  • vstupndobrovolné
  • více informací na https://www.akropolis.cz/praha6

22. listopadu

23. listopadu

 • LOCIKA: Včas a spolu – trestní řízení očima dítěte
  • konference s cílem pomoci odborníkům podívat se na problematiku výslechu dětských obětí trestných činů očima dítěte a hledat cesty, jak ochránit dětské oběti před sekundární viktimizací
  • přednáší Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. a PhDr. Barbora Jacobsen
  • od  9 do 16 h v budově Ministerstva vnitra ČR (Nad Štolou 3)
  • vstupné zdarma
  • více informací na https://www.facebook.com/events/1860828957564118/
 • Městská knihovna: Komunikace – nástroj sbližování, nebo nebezpečná zbraň?

25. listopadu

25. listopadu – 26. listopadu

27. listopadu

 • Městská knihovna: Proč jsem tu ještě potřebný? 
  • odpolední setkání nejen pro seniory na téma „jaká je role seniora ve společnosti?“
  • přednáší Ing. Zdeněk Svoboda, CSc.
  • od  15:00 do 16:30 v Malém Sálu v Ústřední knihovně
  • vstupné 40 Kč

28. listopadu

 • Cesta domů: Cesta domů pro studenty
 • Městská knihovna: Výchova jako dobrodružství
  • představení Přírodní školy a také nové knihy jednoho ze zakladatelů Přírodní školy Výchova jako dobrodružství
  • přednáší Mgr. František Tichý (ředitel a zakladatel Přírodní školy)
  • od  17:00 do 18:30 v Malém Sálu v Ústřední knihovně
  • vstupné zdarma

29. listopadu

 • 1. LF UK: Adiktologický seminář
 • Městská knihovna: Sociální bydlení
  • možnost diskuze se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří vám představí dosud neschválený návrh zákona o sociálním bydlení, popíší současnou situaci ve městech a obcích, uvedou příklady dobré praxe z Nizozemska a Skotska
  • přednáší Mgr. František Tichý (ředitel a zakladatel Přírodní školy)
  • od  18:00 do 19:30 v Domě čtení (Ruská)
  • vstupné zdarma
 • Městská knihovna: Chlapi nepláčou
  • projekce filmu s úvodem a moderovanou diskuzí
  • uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. a Jan Regner SJ.
  • od  19:00 do 20:40 ve Velkém Sálu v Ústřední knihovně
  • vstupné 80 Kč
 • Maitrea: Radikální upřímnost – ukázkový večer

Přehled psychologických akcí na březen 2017

 

1. března

 • Vernisáž Alma Lily Rayner: Co mi otec strkal do vagíny
  • výstava od 2. února do 31. března
  • autobiografické svědectví: série digitálních tisků 3D objektů konstruovaných podle skutečných předmětů, fotografií a vzpomínek
  • výstavu doprovází cyklus diskuzí:
   • 13. března v 18 h: Proč ses nebránila?
   • 30. března v 18 h: Proč jsi nic neřekla?
  • více informací na: https://www.facebook.com/events/730592833758298/
 • Maitrea: Radikální upřímnost – ukázkový večer

2. března

3. března

4. března

 • Psychologie.cz: Alchymie partnerské komunikace
  • celodenní seminář, který vás naučí lepší partnerské komunikaci a porozumění možným komunikačním šumům – jak úspěšněji, efektivněji a vztahověji komunikovat „to své“ a jak lépe reagovat na „to partnerovo“; jak do partnerské komunikace vnášet pocity, myšlenky, fantazie, přání a potřeby.
  • přednáší Mgr. et Mgr. Pavel Rataj
  • od 10 do 17 h v Opero
  • vstupné 1590 Kč
  • více informací na: https://psychologie.cz/akce/alchymie-partnerske-komunikace-seminar/

4.-5. března

 • Maitrea: Cyklus života v radosti – Sebepřijetí
  • víkendový seminář, na kterém se ženy prostřednictvím mnoha technik naučí přijímat samy sebe a lépe sobě samým porozumět
  • vede Jitka Eichner
  • v sobotu od 10:00 do 18:30, v neděli od 10 do 16 h v Maitrea
  • cena 3000 Kč (po 26.2. 3300 Kč)
  • více informací na: http://www.maitrea.cz/akce/cyklus-zivot-v-radosti-cesta-srdce

6. března

7. března

 • Společný reprezentační ples 2017 FF UK a PedF UK
  • téma: oscarový večer
  • od 20 h v Národním domě na Vinohradech
  • více informací na: http://ples2017.cz/

8. března

9. března

 • Maitrea: Cyklus života v radosti – Sebepřijetí
  • víkendový seminář, na kterém se ženy prostřednictvím mnoha technik naučí přijímat samy sebe a lépe sobě samým porozumět
  • vede Jitka Eichner
  • v sobotu od 10:00 do 18:30, v neděli od 10 do 16 h v Maitrea
  • cena 3000 Kč (po 26.2. 3300 Kč)
  • více informací na: http://www.maitrea.cz/akce/cyklus-zivot-v-radosti-cesta-srdce
 • Maitrea: Psychosomatika pro ženy: pánev a pánevní dno I.

11. března

15. března

 • Psychologie a Bůh: Krize, neštěstí a duchovní svět
 • Městská knihovna: Trénování paměti na Opatově

16. března

 • Městská knihovna: Rychločtení jako základ úspěchu

18.-19. března

19. března

 • Skálův institut: víkendový seminář Psychoterapie
  • teoretický víkendový seminář zaměřený na psychoterapii
  • přednášející: PhDr. Magdalena Frouzová, Mgr. Šárka Bezvodová
  • od 8:00 do 16:30 ve Skálově Institutu
  • cena 900 Kč
  • více informací na: http://www.skaluvinstitut.cz/teoreticke_vzdelani

20. března

20.-21. března

 • Gaudia: Reflektování v praxi pomáhajícího rozhovoru
  • jedinečná příležitost zažít práci v reflektujícím týmu: seznámení se s vedením rozhovorů a zažití nejrůznějších rolí – něco málo teorie, ale především praxe, živí klienti, videonahrávky, modelové rozhovory, práce s kazuistikami, diskuze nad zvolenými postupy
  • lektorky: MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Barbora Hrušková
  • od 10 do 18 h  v Gaudia (Jeseniova 47)
  • vstupné 3200 Kč
  • více informací a podání přihlášky na: http://www.kurzy-vzdelavani.eu/cz/kurzy/?kurz=8&detail=reflektovani-v-praxi-pomahajiciho-rozhovoru

21. března

 • Městská knihovna: Jak ochraňovat čistotu duše?
 • Denisa a Richard: Webinář zdarma
  • webinář na téma jak zvládat náročné momenty ve vztahu
  • přednáší Mgr. Denisa Palečková a CSB & Ing. Richard Vojík, CSB
  • od 20 h – online
  • zdarma
  • více informací a registrace na: http://www.denisaarichard.cz/webinare-prehled/

22. března

 • Městská knihovna: Závislost? A co dál?
  • hlubinný pohled do duše člověka, který prožil závislost na alkoholu – jaké podoby má závislost, jaké jsou příčiny vzniku závislosti, její léčby, prevence i důsledky
  • přednáší Mgr. Monika Plocová
  • od 17:00 do 18:30 h v Malém Sálu v Ústřední knihovně
  • vstupné 50 Kč
  • více informací na: https://www.mlp.cz/cz/akce/e19544-zavislost-a-co-dal/
 • Maitrea: Jak si vybrat vhodného partnera pro spokojené partnerství

30. března

 • Městská knihovna: Univerzální vědomí – Bůh – Láska
  • psychologicko-filozofické pojednání o transpersonální dimenzi lidského příběhu – překonávání rozdílů ve vyznání, názorech a přesvědčení a nacházení společné řeči a vzájemnému respektu
  • přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.
  • od 19:00 do 20:30 v Malém Sálu v Ústřední knihovně
  • vstupné 40 Kč
  • více informací na: https://www.mlp.cz/cz/akce/e19568-univerzalni-vedomi-buh-laska/

30.-31. března

31. března

 • FF UK: Škola jako místo setkávání
  • konference určena pro učitele všech stupňů a typů škol, poradenské pracovníky apod.
  • sdělení z praxe, zkušenosti ze škol, seznámení s projekty, aplikace výzkumů do bezprostřední praxe
  • od 9 do 17 h v FF UK Celetná 20
  • více informací a registrace na: http://kpskonference.ff.cuni.cz/skola-jako-misto-setkavani/

31. března – 2. dubna

 • ČASP: Konference: Strach
  • XIV. celostátní studentská psychologická konference
  • v Brně
  • vstupné od 400 do 650 Kč
  • více informací a registrace na: http://konferencecasp.cz/

Přehled psychologických akcí na leden 2017

 

9. ledna

 • Městská knihovna: Děti současnosti

10. ledna

 • Městská knihovna: Děti současnosti
 • Městská knihovna: Osobnost a tvorba v hudbě
 • Science Café: Člověk, pravděpodobnost a spravedlnost

11. ledna

 • Gaudia: Ochutnávka psychoterapeutického výcviku 
 • Městská knihovna: O výživě jinak
  • přednáška z oblasti psychologie výživy o tom, jak ovlivnit metabolismus svou myslí
  • přednáší Mgr. Michaela Pavlíková
  • od 17:00 do 18:30 v Malém Sálu v Ústřední knihovně
  • vstupné 40 Kč
  • více informací na: https://www.mlp.cz/cz/akce/e19018-o-vyzive-jinak/

12. ledna

 • Knihovna Václava Havla: O posledních věcech člověka

14. ledna

16. ledna

 • Městská knihovna: Jak zdravě stárnout II.
  • přednáška o možnostech prevence civilizačních nemocí výživou a úpravami životního stylu
  • přednáší prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
  • od 14:00 do 15:30 v Malém Sálu v Ústřední knihovně
  • vstupné 40 Kč
  • více informací na: https://www.mlp.cz/cz/akce/e19061-jak-zdrave-starnout-ii./

18. ledna

 • Peter Bartal: Mocná síla podvědomí (prožitkový seminář)

19. ledna

 • Městská knihovna: Struktura mozku a architektura mysli
 • Městská knihovna: Léčba smíchem
  • přednáška o nových inspiracích pro aplikaci smíchu
  • přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.
  • od 19:00 do 20:30 v Malém Sálu v Ústřední knihovně
  • vstupné 40 Kč
  • více informací na: https://www.mlp.cz/cz/akce/e19068-lecba-smichem/
 • Psychologie.cz: Vyšší potřeby

25. ledna

 • Městská knihovna: Problémy sociální vyloučenosti

26. ledna

 • Městská knihovna: Ženské a mužské krize
  • umorné pojednání o přirozených krizích mládí, zralosti i stáří mužů a žen
  • přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.
  • od 19:00 do 20:30 v Malém Sálu v Ústřední knihovně
  • vstupné 40 Kč
  • více informací na: https://www.mlp.cz/cz/akce/e19069-zenske-a-muzske-krize/

26.-29. ledna

 • Psychologie.cz: Komunikací k sobě

31. ledna

Přehled psychologických akcí na prosinec 2016

 

1. prosince

 • Městská knihovna: Vánoční svátky pro duši
 • Psychologie výkonu: Seminář psychologie vítězství

3. prosince

3.-4. prosince

5. prosince

 • Skautský institut: Transsexualita – život skauta v cizím těle

7. prosince

8. prosince

9. prosince

10. prosince

12. prosince

 • ČMPS: Jak vnímat a léčit depresi
  • 185. klinicko-psychologický den, tentokrát na téma deprese
  • od 9:00 do 13:30 ve velkém sálu Lékařského domu
  • vstupné zdarma
  • více informací na http://cmps.ecn.cz/?page=kpd

13. prosince

16.-17. prosince

17. prosince

 • Psychologie výkonu: Seminář psychologie vítězství

21. prosince

 • Psychologie: Zázraky evidence based

 

Přehled psychologických akcí na listopad 2016

 

2. listopadu

 • Psychologie: S Bohem a bez Boha
  • první ze série přednášek o vztahu psychologii a křesťanství
  • od 19 h ve Studentském klubu Celetná
  • vstupné zdarma
  • více informací zde: https://www.facebook.com/events/197665977334708/ a v článku od Noemi Follerové
 • Městská knihovna: Iracionální užívání léků
  • přednáška na téma (ne)rozumného užívání léků v medicíně a v péči o zdraví se zaměřením na seniorský věk
  • od 17 do 18:30 h v Malém sálu v Městské knihovně
  • vstupné 40 Kč
  • více informací zde: https://www.mlp.cz/cz/akce/e18711-iracionalni-uzivani-leku/
 • Městská knihovna: Média vs. realita
  • přednáška na téma mediální reality, zkreslování informací a manipulace
  • od 18 do 19:30 v Domě čtení
  • vstupné zdarma
  • více informací zde: https://www.mlp.cz/cz/akce/e18584-media-vs.-realita/

3. listopadu

 • EDUpoint: konference Globální témata v českých školách?
  • konference vztahující se k vývoji, aktuální situaci a zkušenostem se začleňováním globálních témat do českých škol
  • součástí konference jsou také workshopy o způsobech, jak konkrétní témata do škol dostávat
  • od 9 do 13 h
  • vstupné zdarma
  • více informací zde: http://www.eduin.cz/edukalendar/ a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeno07KsE8x3LBWVRE-BzKoIfOL0EW9xmMd8eK93RihXK1P_w/viewform?c=0&w=1
 • Městská knihovna: Vývoj sexuality v životních dekádách
  • přednáška na téma kvalitativních změn v sexuálním životě během životní cesty
  • od 19 do 20:30 h v Malém sálu v Městské knihovně
  • vstupné 40 Kč
  • více informací zde: https://www.mlp.cz/cz/akce/e18688-vyvoj-sexuality-v-zivotnich-dekadach/

4. listopadu

 • Psychobraní: beseda o bipolární afektivní poruše
  •  beseda s Jardou (33 let), který má diagnostikovanou bipolární afektivní poruchu
  • od 19 h v Divadle Za plotem (v areálu PN Bohnice)
  • vstupné zdarma
  • více informací na Facebookové stránce Psychobraní či přímo akci: https://www.facebook.com/events/1240243475997187/

8. listopadu

 • EDUpoint: Akvárium na téma Jaký způsob hodnocení podporuje motivaci dětí k učení?
  • diskusní setkání všech zájemců o dané téma
  • od 17 do 19 h ve Skautském institutu
  • více informací zde: http://www.eduin.cz/edukalendar/
 • Městská knihovna: Nevědomé programy a sebevědomí
  • přednáška na téma nevědomých programů a možností vymanění se z jejich vlivu
  • od 19 do 20:30 v Malém sálu v Městské knihovně
  • vstupné 50 Kč
  • více informací zde: https://www.mlp.cz/cz/akce/e18683-nevedome-programy-a-sebevedomi/

9. listopadu

 • Městská knihovna: Hlubší poznání vlastní osobnosti
  • alternativní přednáška na téma duchovního vývoje
  • od 17 do 18:30 h v Malém sálu v Městské knihovně
  • vstupné 40 Kč
  • více informací zde: https://www.mlp.cz/cz/akce/e18692-hlubsi-poznani-vlastni-osobnosti/

10. listopadu

 • Městská knihovna: Úzkosti, panické ataky
  • přednáška na téma podoby a možnosti překonávání úzkostnosti a panických atak
  • od 19 do 20:30 v Malém sálu v Městské knihovně
  • vstupné 40 Kč
  • více informací zde: https://www.mlp.cz/cz/akce/e18699-uzkosti-panicke-ataky/

11. listopadu

 • ČSAP: Přenos a protipřenos
  • přednáška o přenosu a protipřenosu od Jan Wiener (překlad do českého jazyka zajištěn) s následnou diskuzí
  • od 17 do 20 h v Historické budově opatství Emauzy
  • vstupné 100 Kč, pro členy ČSAP 70 Kč
  • více informací zde: http://www.psychopompos.cz/data/Wiener_VS_CSAP.pdf

11.-13. listopadu

 • ČSAP: víkendový seminář na téma Přenos a protipřenos
  • víkendový seminář o přenosu a protipřenosu s Jan Wiener (překlad do českého jazyka bude zajištěn)
  • vstupné 2000 Kč (2200 Kč při platbě na místě)
  • více informací zde: http://www.psychopompos.cz/data/Wiener_VS_CSAP.pdf

12. listopadu

 • Person Centred Approach of Carl Rogers
  • jednodenní ochutnávkový kurz přístupu zaměřeného na člověka
  • kurz probíhá v anglickém jazyce (bez zajištěného překladu)
  • od 10 do 17 h v Person Center
  • vstupné 621 Kč (pro členy ČASP 540 Kč)
  • více informací zde: http://caspos.cz/Kurzy/Person-Centred-Approach-of-Carl-Rogers
 • Skutečně zdravá škola: konference na téma Jídlo – téma pro vzdělávání
  •  konference na téma stravování ve školách
  • od 9 do 16 h v Impact Hub Praha
  • vstupné zdarma
  • více informací zde: http://www.rodicevitani.cz/wp-content/uploads/2016/10/POZV%C3%81NKA-NA-KONFERENCI-SZ%C5%A0.pdf

15. listopadu

 • Asociace forenzních psychologů: vzdělávací seminář
  • od 10 do 13 h v Karolinu
  • vstupné 100 Kč (pro členy AFP 50 Kč), studentu a důchodci vstup zdarma
  • více informací zde: http://afp.wz.cz/clanky.doc/Pozvanka%20na%20vzdelavaci%20seminar%20AFP_15.11.2016.pdf
 • EDUpoint: Peďák+ na téma improvizace ve škole
  • improvizační hry a cvičení k práci na rozvoji schopnosti kooperace v pedagogickém prostředí
  • od 17 do 19 h ve Skautském institutu
  • více informací zde: http://www.eduin.cz/edukalendar/

16. listopadu

 • EDUpoint: Vztah rodiny a školy u dětí s problematickým chováním
  • představení výzkumu a jeho výsledků  na téma vztahu dětí s ADHD ke škole a role rodiče v tomto vztahu
  • od 15 do 17 h v učebně M103 v PedF UK
  • vstupné zdarma
  • více informací zde: http://www.eduin.cz/edukalendar/
 • Městská knihovna: Média vs. realita
  • přednáška na téma mediální reality, zkreslování informací a manipulace
  • od 18 do 19:30 na Smíchově
  • vstupné zdarma
  • více informací zde: https://www.mlp.cz/cz/akce/e18584-media-vs.-realita/

17. listopadu

 • Gaudia: Narativní supervizní den
  • supervizní setkání s vedoucím institutu narativní terapie Velké Británii Hughem Foxem
  • supervize budou probíhat v anglickém jazyce (překlad do českého jazyka zajištěn)
  • od 10 do 18 h v Centru Gaudia
  • vstupné 2500 Kč
  • více informací zde: http://www.kurzy-vzdelavani.eu/cz/kurzy/?kurz=7&detail=narativni-supervizni-den—s-vedoucim-institutu-narativni-terapie-ve-velke-britanii

18.-20 listopadu

 • Gaudia: Využití narativního přístupu v procesu supervize
  • třídenní setkání s vedoucím institutu narativní terapie Velké Británii Hughem Foxem
  • setkání bude probíhat v anglickém jazyce (překlad do českého jazyka zajištěn)
  • v pátek od 10 do 18 h, o víkendu od 9 do 17 h v Centru Gaudia
  • cena 6250 Kč
  • více informací: http://www.kurzy-vzdelavani.eu/cz/kurzy/?kurz=14&detail=vyuziti-narativniho-pristupu-v-procesu-supervize

19.-20. listopadu

 • Festival Psychologie.cz
  • dvoudenní festival Psychologie.cz
  • součástí jsou vyjma přednášek také odborné workshopy (nutno zakoupit extra vstupenky)
  • více informací zde: https://psychologie.cz/akce/festival-psychologiecz-podzim-2016/

22. listopadu

 • Městská knihovna: Vědomí, iluze a mysl
  • přednáška na téma nevědomí a vědomí
  • od 19 do 20:30 h v Malém sálu v Městské knihovně
  • vstupné 50 Kč
  • více informací zde: https://www.mlp.cz/cz/akce/e18684-vedomi-iluze-a-mysl/

27. listopadu

 • Psychologie.cz: I láska má své hranice
  • seminář s Pavlem Špatenkou na téma hranic ve vztahu
  • od 14:30 do 18:30
  • vstupné 990 Kč
  • více informací zde: https://psychologie.cz/akce/i-laska-ma-sve-hranice/

29. listopadu

 • Městská knihovna: Praxe sebepoznání a meditace vhledu
  • přednáška představí hlavní přístupy při práci s pozorností a zaměří se na rozvíjení všímavosti a vhledu
  • od 19 do 20:30 v Malém sálu v Městské knihovně
  • vstupné 50 Kč
  • více informací zde: https://www.mlp.cz/cz/akce/e18685-praxe-sebepoznani-a-meditace-vhledu/