Recenze

Vězeň na útěku

Útěky z vězení jsou častým námětem akčních filmů, mezi diváky si získávají velkou oblibu. Důkazem může být i film Vykoupení z věznice Shawshank (1994), natočený na námět knihy Stephena Kinga z roku 1982, který bývá na základě hodnocení diváků dlouhodobě označován za nejlepší film vůbec. Vězeňské prostředí je díky své tajemnosti a záhadnosti pro diváky atraktivní. Jak moc ale filmová či knižní zpracování odpovídají realitě? Jak ve skutečnosti vypadá takový útěk z vězení a jaká je šance na to, že vězeň bude při svém útěku úspěšný? To se nám snaží ve své publikaci přiblížit autoři Lukáš Dirga a Tomáš Kubín.

Kariéry obou jmenovaných jsou s vězeňským prostředím úzce spjaty. Lukáš Dirga se ve své badatelské činnosti věnuje výzkumu vězeňského prostředí, působí jako penitenciární sociolog a v letech 2016 až 2022 byl koordinátorem resortního výzkumu Ministerstva vnitra. Tomáš Kubín během své 16 leté kariéry ve Vězeňské službě řídil dvě české věznice. Mimo to se věnuje přednáškové a publikační činnosti, ve kterých sdílí své praktické zkušenosti s tímto prostředím.

Kniha Vězeň na útěku je rozdělena do dvou částí, které mají za cíl efektivně poučit čtenáře o vězeňských útěcích. První část se zaměřuje na teoretické aspekty, přičemž autoři představují různé pohledy a témata, a používají odborné výpovědi, statistiky a další zdroje. Jednotlivé části textu ale působí místy nekonzistentně. Volně přecházejí mezi formálním jazykem a hovorovým stylem. Z toho může být zřejmé, že kniha má sloužit jak studijním účelům, tak i obecným potřebám laických čtenářů.

Druhá část knihy se zabývá vězeňskými útěky z praktického hlediska a vychází ze skutečných případů z České republiky i ze zahraničí. Osobně mě tato část zaujala více než ta první díky vypravěčskému stylu, který je celistvější, ale stále si zachovává odbornost. Očekávala jsem ale hlubší ponoření se do jednotlivých případů, některé na mě byly příliš zestručněné. Vybrané případy útěků jsou přesto pestré a zahrnují historické i současné, individuální i hromadné útěky.

Publikaci Vězeň na útěku je možné vnímat jako ojedinělý a ucelený úvod do problematiky útěků z vězení, který na českém trhu doposud chyběl. Kniha se neomezuje jen na převyprávění samotných útěků, ale seznamuje čtenáře i s dalšími zajímavými aspekty spojenými s touto problematikou (např. charakteristikou typických “útěkářů”, právními a soudními systémy, snahami, jak útěkům předejít apod.). Čtenáře dokáže překvapit a obohatit, ale místy se může zdát příliš zaměřená na triviální fakta a může tak být nejasné, pro koho je přesně určená. Jako přínosné obohacení vnímám zakomponování rozhovorů s pracovníky Vězeňské služby. Kniha poskytuje základní informace, opřené o věstníky, výzkumy a statistické údaje, ale také osobní pohledy a vyprávění osob, které se s vězni každodenně setkávají. Pro hlubší zorientování v této oblasti ale budeme muset počkat na další výzkumy, které autoři v knize sami naznačují.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *