Redakce

Kontaktovat nás můžete na redakčním e-mailu nebo přes naši facebookovou stránku.

E-mail: casopis.agora@gmail.com

Správa recenzí: Tereza Myslivcová a Kristýna Maulenová

Redaktoři:

Kristýna Maulenová – vystudovala jsem Bc. jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, magisterské studium psychologie zdraví na Leiden University v Nizozemsku a absolvovala jsem semestrální studijní pobyt na australské University of Queensland. Od roku 2019 jsem frekventantkou integrativního psychoterapeutického výcviku INSTEP v gestalt směru. Během studia jsem si nebyla jistá, kterým směrem v psychologii se vydat, a tak jsem absolvovala řadu stáží na rozličných místech: učila jsem angličtinu lidi s autismem, dobrovolničila na lůžkových odděleních onkologie (k čemuž jsem se shodou šťastných náhod a okolností o několik let později vrátila, tentokrát jako psycholožka), i ve studentské organizaci AIESEC, kde jsem vedla tým v HR oblasti; také jsem absolvovala stáže v Intervenčním centru s oběťmi domácího násilí a v Diagnostickém ústavu s dospívajícími chlapci. Po studiu jsem pracovala jako psycholožka v neziskové organizaci Amelie, která nabízí psychosociální pomoc lidem s rakovinou a jejich blízkým a jako lektorka Projektu sebedůvěry na základních a středních školách. Nyní poskytuji psychologické poradenství zahraničním zaměstnancům korporátních firem v Praze a mám soukromou praxi. Ve své práci, respektive pracích, jsem se našla. Vedle toho mě baví knihy (lásku k nim jsem si znovu našla asi rok po ukončení studia), cestování, zpívání, čas s přáteli a rodinou a neustálé učení se něčemu novému.

Terezie Zuntychovázačala jsem přispívat do Agory už v septimě na gymnáziu. Psala jsem recenze na odborné knihy, později jsem přidala editování rubriky Seriály. Nejraději čtu knížky s medicínskou tématikou a ty o logoterapii. Dlouhodobě jsem na stáži v motolské nemocnici, kde pracuji na neurologii. Studuji na Univerzitě Karlově a nadále se chci věnovat klinické neuropsychologii. Ve volném čase soutěžím ve vytrvalostních bězích, vyšetřuji pacienty pro výzkum na 1. lékařské fakultě a zalévám si vločky mlíkem, protože jsem se ještě stále nenaučila pořádně vařit. Mám ráda babí léto, dlouhý spánek, jízdu vlakem, skleničku s kamarády a večerní falešný zpívání ve sprše.

David Linhartstuduji ve třetím ročníku. Hodně jsem se zabýval sportem; plaval jsem, hrál jsem tenis kolem deseti let a sešt let jsem dělal Capoeiru (Brazilské bojové umění/hra/“tanec“). Jinak rád čtu, kromě psychologické literatury, také sci-fi/fantasy – v těchto dvou žánrech sám píši. Doučuji anglický jazyk a začal jsem se učit japonsky.

Gabriela Rotterová – studuji druhý ročník psychologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Baví mě knihy, cestování a zimní sporty. V psychologii mě nejvíc zajímá psychopatologie.

Veronika Kubeškovávystudovala jsem psychologii na FFUK (v roce 2018 jsem odstátnicovala), zabývám se především dětskou psychologií (jsem školní psycholožka, předtím jsem působila např. na Lince Bezpečí, v DKC, v PPP Kladno), mám soukromou praxi (psychologické poradenství a biodynamické ošetření) a teoreticko-výzkumně se věnuji psychoterapeutické práci s původci domácího násilí. Největším zájmem je pro mě tanec – Argentinské tango.

Zuzana Grulichová – pracuji v organizaci, která pomáhá lidem s trestní minulostí a Jsem dobrovolníkem SOS centra při Diakonii ČCE. Dříve jsem pracovala ve výzkumných agenturách, odkud jsem si přinesla zálibu v tabulkách, grafech a číslech. Mám ráda knihy, kávu, jízdu na kole a v parních vlacích.

Laura Bechyňová – vystudovala jsem psychologii na FF UK v Praze (a rok bohemistiky!). Pracuji v Národním ústavu pro autismus (věnuji se zejm. individuální terapii dětí a dospívajících s PAS, dále vedu skupinovou terapii pro ně a terapeuticko-edukační skupinu pro jejich sourozence) a v Národním ústavu duševního zdraví, kde se podílím na tvorbě kurikula zaměřeného na podporu duševního zdraví u dětí na ZŠ a druhou nohou jsem v pracovní skupině Prevence a výzkum sebevražd, kde se aktuálně snažíme o zavedení národní strategie prevence sebevražednosti v české populaci. Jsem ve 4.ročníku psychoterapeutického výcviku Integrace v psychoterapii a právě psychoterapie je oblast, které se chci do budoucna dále věnovat. Hraji basket a ráda chodím po horách.

Andrea Šíchová – jsem doktorandkou Sociální psychologie na FF UK. Pracuji v Národním ústavu duševního zdraví, kde se věnuji projektu Destigmatizace, jehož cílem je snižovat stigmatizaci osob s duševním onemocněním a zvyšovat osvětu v oblasti péče o duševní zdraví. Svou vlastní duši kultivuji v rámci psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii. Velkou část volného času trávím hraním v amatérském divadle Radar, kterému se věnuji už od dětství. Přílišnou intelektuální stimulaci kompenzuji sportem všech druhů a zaměření, v poslední době nejčastěji hlavou dolů při objevování kouzel acroyogy. Odborné psychologické knihy ráda střídám se zajímavou a nápaditou beletrií.

Klára Vožechová – vystudovala jsem psychologii na FF UK a Policejní akademii. Jsem frekventantkou výcviku Terapie v postmoderně a začínám vlastní psychoterapeutickou praxi. Dlouhodobě pracuji v oblasti školské primární prevence v neziskové organizaci Prevalis. Baví mě číst, cvičit s kettlebelly a mám hrozně ráda léto. Více o mně na na mých stránkách.

Gabriela Míková – po dostudování psychologie na FF UK jsem měla štěstí a začala jsem pracovat na lůžkovém oddělení dětské a adolescentní psychiatrie. To mi teď zabírá převážnou část mého času a každým okamžikem mi dochází, že neustále je se čemu učit. Občas se ještě objevím na krizové lince pro děti. Ráda bych během následujících let dokončila přípravu k atestaci v dětské klinické psychologii a doktorské studium na naší katedře. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v rogeriánské terapii. Ve svém věku jsem se začala učit hrát na kytaru, ráda čtu, občas si jdu zaběhat, baví mě hudba a procházky v přírodě.

 

Filip Šinkner – jsem psycholog a lektor kurzů pro vedoucí Salesiánského střediska mládeže v Českých Budějovicích