Recenze

Dospělé děti emočně nezralých rodičů

To, jací jsou naši rodiče, nás ovlivňuje celý život. Snad nejdůležitější roli hrají v průběhu vývoje našeho charakteru, když jsme ještě malí. Ukazují nám, jak v určitých situacích reagovat, co je normální komunikace, jaké a kdy prožívat emoce a jaký mít přístup k okolnímu světu. Autorka knihy Dospělé děti emočně nezralých rodičů Lindsay C. Gibson se zaměřuje na to, jak vypadá následný život lidí, kteří neměli emočně vyspělé rodiče.

Lindsay C. Gibson je současná americká psycholožka, jež svou praxi zaměřila na práci s jedinci vychovanými emočně nezralými rodiči. Kromě soukromé praxe a vyučování na univerzitě napsala více knih právě na toto téma. Ty mohou být cenným zdrojem informací nejen pro odborníky, ale vzhledem k jednoduchému jazyku i pro laiky, kteří se o své současné osobnosti chtějí něco naučit optikou raných vztahových vzorců.

Ačkoli je kniha napsaná jen na 271 stran, její obsah pokrývá široké spektrum témat. Prvně se dozvíme, jak emočně nezralí rodiče ovlivňují životy dospělých lidí a jak je rozpoznat. Autorka popisuje 4 základní typy takových rodičů (emocionální, posedlé, odmítavé a pasivní) podle jejich nejvýraznějších vlastností. Charakterizuje způsoby, s nimiž se malé děti s nezralými rodiči vyrovnávají a pokračuje s návody do budoucna – jak se nenechat ovládnout svou minulostí a žít oproštěně od naučených rolí a představ.  

 

Jak vlastně vypadá emočně zralý člověk? Dle autorky umí objektivně abstraktně myslet a zároveň udržovat subjektivní spojení s lidmi. Má vyvinutou identitu sebe sama,  je schopný jít za svými cíli a nezneužívá k tomu druhé. Oproti tomu emočně nezralí lidé nejsou schopni sebereflexe, neustále na sebe musí poutat pozornost, jsou egocentričtí, nepřijímají odlišné názory a situace hodnotí jen se svého pohledu. Taky jsou málo odolní vůči stresu, jdou si za svým jediným cílem bez možnosti jakékoli flexibility, jednají na základě instinktů a jejich emoce jsou nestabilní a odporují si. Během života si budují silné obranné mechanismy, aby se nikdo nedostal k jejich citlivému egu, protože potom by se cítili odhaleně a bezmocně. 

 

Aby čtenář mohl posoudit, zda jeho rodiče (či jiní lidé v okolí), patří do první nebo druhé kategorie, poskytuje Lindsay C. Gibson mnoho ilustrativních příběhů svých klientů. U každé kapitoly je také možnost odškrtat si check-list vlastností nebo zkušeností z dětství, jež jsou pro dané téma typické. Kniha tak získává opravdu praktický ráz, který zaručí, že si informace budete pamatovat a snad i je zakomponujete do svého života. Možná to bude i tím, že se některé informace opakují v průběhu knihy vícekrát, což občas může působit trochu zahcujícím dojmem.

Sama autorka zmiňuje, že si knihu může přečíst každý a bude z ní profitovat. I když bychom si často přáli, aby to bylo jinak, pravděpodobně každý z nás má okolo sebe nějakou emočně nevyspělou osobu. Ať už to je rodič, sourozenec, partner nebo kamarád. A myslím si, že po přečtení jim opravdu budeme líp rozumět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *