Archiv rubriky: Kurzy a výcviky

Člověče, nevztekej se!

Pojmy domácí či partnerské násilí se v poslední době skloňují ve všech pádech. Mnozí poukazují na nutnost zastavit tento fenomén. Někteří bádají nad tvorbou zákonů proti domácímu násilí. Další hlásají potřebu ochránit a „opečovat“ oběť domácího násilí. Jiní volají po přísnějších trestech pro pachatele domácího násilí. Zřizují se azylové domy, vznikají nové a nové organizace na podporu obětí, a tak dále, a tak dále. My se však dnes zaměříme na kurz, po jehož absolvování budete moci nabízet pomoc původcům násilí.

Zdroj: Liga otevřených mužů a autorka textu

Ano, čtete správně, záměrem Výcviku v metodě zvládání vzteku je především vyškolit odborníky, jež budou nabízet pomoc a podporu původcům násilí a lidem nezvládající svou agresi a vztek. Pokud sdílíte myšlenku, že násilí se musí začít řešit od „zdroje“ (tedy od původce), zvu vás na tento odborný 40 hodinový kurz.

Z výše napsaného vyplývá, že výcvik je velmi specificky zaměřen a je určen zejména již působícím odborníkům (psychologům, psychiatrům, sociálním pracovníkům, pedagogům, vychovatelům atd.), kteří si chtějí rozšířit své znalosti a možnosti práce; anebo studentům z vyšších ročníků, jež se o problematiku zajímají a uvažují například o otevření seberozvojové skupiny, kde se bude pracovat se vztekem a jeho zvládáním.

Kurz organizuje Liga otevřených mužů a je rozvržen do tří dvoudenních setkání a zhruba po půl roce následuje jednodenní supervizní výcvik. Výcvik má edukační i sebezkušenostní charakter. To znamená, že se naučíte nejenom užitečné metody, techniky a nástroje (jež jsou snadno a ihned použitelné ve vaší praxi), ale budete mít šanci do určité míry prozkoumat vlastní vztek a postoj k násilí. Mimochodem naučené techniky jsou dobře aplikovatelné i na vlastní vztek (a kdo se nikdy řádně nevzteknul, že..?).

Jedním z lektorů je (jak mnohé potěší) PhDr. David Čáp, Ph.D. působící na Katedře psychologie (FFUK), druhým lektorem je Mgr. Evžen Nový. Společně tvoří ideální dvojku nejen k edukaci a nácviku, ale rovněž k vytvoření přátelské atmosféry a bezpečného prostředí. Oba dlouhodobě vedou Kurzy zvládání vzteku a mají tudíž mnohaleté zkušenosti, jež ochotně předávají dál. Pokud bych měla něco vytknout, tak to bude vyšší cena. Na druhou stranu je kurz akreditován MPSV, dostanete ucelenou metodiku Anger managementu a načerpáte nejnovější informace a „zvyklosti“ ze zahraničí v této oblasti.

3, 2, 1 … RELAX

Ze všech stran se ozývá, ze všech stran slyšíš – Dýchej! Uvolni se! Naslouchej svému tělu! Relaxuj! Medituj! A ty na ně jen bezradně voláš – Ale jak ..? Jak se to mám naučit ..? Přečetl jsi už desítky článků s instantními radami, jak najít svůj vnitřní klid. Narazil jsi na stovky zaručených tipů, jak se přestat stresovat a naprosto se zrelaxovat. A přesto to nějak nezabírá. Tak co s tím ..?

Zdroj: Hélio centrum

Přesně v tomhle ti může pomoci Hélio centrum pro duševní zdraví a jeho roční Výcvik v relaxačních technikách. Absolvuješ celkem šest víkendových setkání (přesněji od pátečního odpoledne do nedělního odpoledne) a to by bylo, aby ses na chvíli nezastavil, nezaměřil se na sebe a nehodil se do klidu. V každé z šesti víkendovek se naučíš jinou sérii relaxačních technik. Začneš u dechových cvičení, budeš pokračovat přes cestu Jacobsonovi progresivní relaxace, zastavíš se u autogenního tréninku, nakoukneš do světa imaginace a vizualizace, a svou pouť zakončíš hlubokými meditacemi. Ze všech témat dostaneš stručná skripta s uceleným popisem relaxačních technik, takže se nemusíš bát, že něco zapomeneš a nebudeš se k tomu moci vrátit.

Musíš však vědět, že krom relaxací, budeš poznávat sám sebe a někdy do hodně hlubokých vrstev. Prozkoumáš své hranice, jaké jsou, proč je vyžaduješ, co se stane, když ti je někdo naruší. Nacítíš se na své tělo, co ti říká, co potřebuje, co pro něj můžeš udělat, kde máš tzv. blokády. Rozproudíš dech a pustíš ho i do stinných koutů, kde mírumilovně vymete pavučiny a prach. Ale žádné obavy, vše si řídíš sám a jdeš jen tam, kam právě chceš. Dobrovolnost, důvěra a bezpečné prostředí (které lektorky skutečně umí navodit) ti tuto průzkumnou cestu zaručeně usnadní.

Lektorský tým se skládá z MUDr. Miry Babiákové a Dagmar Jančové. Obě ženy jsou velmi zkušené a propojují nácvik s praktickými otázkami, takže byť je výcvik víceméně sebezkušenostní, můžeš tyto techniky směle použít i ve své praxi s klienty. Lektorky jsou spíše tvými průvodci na cestě, rády ti napovědí možné směry, kam se vydat, když zabloudíš, ale nikdo ti nebude diktovat tvou trasu.

Cena je jen o kapičku vyšší než obdobně dlouhý kurz krizové intervence. Prostory, ve kterých výcvik probíhá, jsou příjemné, vzdušné a lektorky se starají o dobře zajištěné zázemí nejen v podobě občerstvení (káva, čaj, ovoce, sušenky, apod.), ale i formou pohodlných polštářků, dek na přikrytí a podložek na zem. Protože přece nebudeš celý víkend sedět na židličkách nebo na studené podlaze, že ..? 🙂

Ještě váháš ..? Tak neotálej dlouho! Další běh se rozbíhá už na jaře 2020.

Hélio centrum – výcvik v relaxačních technikách

Psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně

S Psychoterapeutickým centem Gaudia a jimi pořádanými kurzy mám velmi dobré zkušenosti. Když jsem zjistila, že otevírají nový psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně, nadto pořádají jeho ochutnávku, rozhodnutí zúčastnit se padlo téměř okamžitě.

gpc_logo-1Nejprve musím ocenit otevřenost Gaudie a pořádání ochutnávek; nejen výcviku, ale také například krizové intervence (Systemický přístup při práci s krizí). To umožňuje všem zájemcům seznámit se s lektory, poznat způsob jejich práce a současně se zeptat na cokoli, co by třeba nebylo po přečtení internetových stránek zcela jasné. Nepátrala jsem nijak zběsile, přesto jsem se s podobnou nabídkou od jiných institutů prozatím nesetkala.

Ochutnávka jako taková probíhala poměrně standardním způsobem a není se proto u jejího programu potřeba příliš zastavovat; po úvodním představení výcviku, lektorů i všech účastníků jsme se vrhli do kratší teorie, respektive vysvětlení základních principů celého výcviku a ujasnění oné postmoderny, poté jsme již pracovali prakticky – nejprve s videoukázkou, poté s texty -, na závěr jsme pak dostali prostor pro dotazy.

Lektoři absolvovali (mimo jiné) výcviky v systemice a narativě. Právě systemika, narativa a open dialog tvoří základ tohoto výcviku. Otevírat pouze systemický výcvik lektoři nechtěli; přišlo jim, že se práce s lidmi pomalu posouvá a u většiny terapeutů dochází k integraci více směrů, čemuž je potřeba psychoterapeutické výcviky přizpůsobovat, současně že terapie je více o lidech (klientech i terapeutech) a o vztahu, než o přesných postupech a pravidlech.

Základními pilíři, na kterých je výcvik postaven, jsou kontext, jazyk, předpoklady a diskurs, pluralita a proces; na druhé straně pak partnerství, transparentnost, respekt, důvěra a spolupráce. Klíčovou roli přitom sehrávají také otázky “Co je léčivé?”, “Jakou roli má terapeut?” a “Jak se terapeut vztahuje k sobě a ke klientovi?”. Ty společně se způsobem, jakým se terapeut ptá, a neustálým reflektováním propojují teorii s praxí, respektive obě skupiny základních pilířů. (Více o teorii, na které je výcvik postaven, je možno najít na webových stránkách.)

strom

Mohlo by se zdát, že nejde o nic nového, že tyto pilíře jsou společné i pro jiné terapeutické směry či pro práci s lidmi obecně. Určitě ano. Přesto, respektive právě proto mi přijde dobré právě na těchto společných principech vystavit psychoterapeutický výcvik a pevně je integrovat do osobnosti budoucího terapeuta.

Podobně známě mi zní i cíle tohoto výcviku: budoucí psychoterapeuté by se měli naučit zejména diskutovat (tedy přijmout skutečnost, že nic není neměnné a záleží především na úhlu pohledu), klást otázky (a současně si být vědomi, že na ně neexistují jediné správné odpovědi), sdílet, pracovat sami na sobě a také hledat své vlastní principy a “pravdy”, a ty pak ověřovat právě diskuzí s druhými. Mezi cíle při vytváření podoby výcviku pak patřila snaha zajistit, aby se frekventanti nenudili, trénovali se a po celou dobu měli pocit, že jsou na tom správném místě. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím pravidelných setkávání, práce s nejrůznějšími materiály, společných debat a sdílení.

Nejen základní informace o výcviku je možné získat z webových stránek http://www.psychoterapie-vycvik.cz/.Na nich – a rovněž na facebookových stránkách Gaudie (hledejte jako Psychoterapeutické centrum Gaudia) – se pak můžete také dozvědět i o další ochutnávce tohoto výcviku (v Praze proběhne 23. listopadu, v Brně již 17. října). Pokud byste nabyli dojmu, že ochutnávka není nutná, je možné se na výcvik rovnou přihlásit. Během přijímacího pohovoru si pak společně s lektory sladíte vzájemná očekávání, a tedy i to, zda je tento výcvik právě pro vás skutečně tím pravým.

Já osobně měla dojem z ochutnávky velmi dobrý. Líbil se mi přátelský přístup a zejména otevřenost a možnost nechat zájemce do celého výcviku nahlédnout a dát jim příležitost zjistit, zda je pro ně tento výcvik vhodným. Oceňuji také jisté provázení frekventantů některým z lektorů, se kterým se může frekventant dle potřeby scházet a diskutovat své posuny či případné potíže.

Znejistilo mě naopak, že výcvik vedou pouze ženy. Měla bych potřebu získat záruku, že bude zajištěn alespoň jistý počet mužů mezi frekventanty; mužský i ženský pohled na věc je přece jen velmi podstatný. Současně mě překvapilo, že výcvik neklade příliš velký důraz na sebezkušenost; tato část je dotována jen 100 hodinami. Lektoři jsou toho názoru, že nadměrné rozebírání vlastních osobních témat není nezbytnou podmínkou pro dobrou terapeutickou práci, případně že toto je možné si ošetřit i individuální terapií.

Potřeba je také zvážit to, že se otevírá první běh, což může v jednom vyvolat nejistotu, v druhém naopak zvědavost a nadšení, že se může jistým způsobem podílet na formování konkrétní podoby výcviku. Ta se ostatně bude formovat s každým během; lektoři velmi respektují individualitu každého (budoucího) frekventanta a výcvik do jisté míry šijí všem přímo na míru.

Osobně bych o tomto výcviku uvažovala ve chvíli, kdy bych již za sebou měla jiný výcvik s delší sebezkušeností či delší individuální terapii. Základní myšlenky a principy jsou mi nicméně velmi blízké, podobně jako lidskost a přátelskost všech lektorů výcviku.

Výcvik v Terapii hrou dle Přístupu zaměřeného na člověka (Person Centred Play Therapy Training)

 

Vážení koScreenCliplegové,

rádi bychom vás informovali ohledně nově otevíraného výcviku v terapii hrou podle přístupu zaměřeného na člověka (Evropská škola Michaela Behra). Začátek v říjnu 2016.
ScreenClip2
V případě zájmu o podrobný popis vyplňte prosím vaše údaje níže nebo zašlete e-mail na: personcenter.praha@gmail.com

Celý příspěvek

Linka důvěry, dobrý den!

 

Co je potřebné udělat pro to, abyste se mohli stát krizovým interventem a pracovat na lince důvěry či v krizovém centru? Stačí mít dobrou vůli a pevné nervy? To zcela jistě nutné je. Ale jen to samotné zdaleka nestačí. Nicméně nezoufejte – i cesta k takto náročnému, avšak altruistickému cíli, může být příjemná!
Celý příspěvek

Emoční rovnice – účinná cesta k lepšímu životu?

Stále častěji se objevují nejrůznější techniky a návody, jak vyřešit vztahové/finanční/pracovní problémy a snáze proplouvat životem. Některé z nich jsou dlouhodobě a pečlivě ověřované a mají kvalitní teoretické základy, zaznamenanou úspěšnost a vymezené oblasti použití. Jiné se prezentují jako všelék na jakékoli životní potíže a klienty lákají na pěkná slova a dobrou reklamu. Pro laika může být nesnadné odlišit jedny od druhých a pod silou dojmu se může rozhodnout pro metodu, která pro něj nemusí být ani vhodná, ani prospěšná. V některých případech si může dokonce přitížit. Celý příspěvek

Psychoanalytická psychoterapie

Každý měsíc jsme se pro vás rozhodli oslovit někoho, kdo již nastoupil nějaký psychoterapeutický výcvik, aby nám krátce popovídal o svých zkušenostech a sdělil nám informace, které se na stránkách společností poskytující výcviky nedozvíme a které jsou pro úspěšné vstoupení do výcviku důležité. V prvním čísle se můžete těšit na informace o výcviku v psychoanalytické psychoterapii. Celý příspěvek