Recenze

David Fontana: Stres v práci a v životě

Kniha Davida Fontany se na první pohled řadí mezi nekonečné množství populárně naučných publikací zaměřující se na zlepšení našeho života, ve skutečnosti se pictureprovidervšak jedná o překvapivě příjemně čitelnou knihu shrnující problematiku stresu přehledně a srozumitelně.

V první části knihy se Fontana zabývá obecnými otázkami, jako je definice stresu, jeho možné zdroje a dopady. Zajímá jej pojetí stresu v moderní společnosti, kde nebýt ve stresu již téměř znamená nebýt dostatečně produktivní a nežít život naplno. Na jednu stranu nás společnost tlačí k neustálému vyjadřování úrovně stresu, ve kterém se nacházíme, když se však skutečně dostaneme do situace, kdy nám míra vytížení narušuje život, očekává se od nás, že si tyto problémy necháme pro sebe. Autor v knize pracuje na čtenářově reálném náhledu na problematiku stresu, zdravém zhodnocení rizik i možných dopadů a zejména jeho schopnosti situaci změnit.

David Fontana postupně rozebírá všechny možné stresory, za nejzásadnější však označuje nás samotné a podrobně vysvětluje, proč a jak si my sami svůj život znesnadňujeme. Nezůstává pouze u obecných vysvětlení, ale ke každé problematice nabízí konkrétní kazuistiky a zejména jednotlivé kroky směřující k možné nápravě. V průběhu knihy si čtenář může hned několika možnými formami zhodnotit vlastní míru stres5105208245_5aae07a70b_mu ve svém životě z různého úhlu pohledu a v průběhu jednoduchých cvičení si vytvořit plán ke zlepšení své situace.

Poslední část knihy se zabývá otázkami zdravého životního stylu a prevence onemocnění, která se stresem úzce souvisí. Čtenář si může vyzkoušet například několik různých forem meditace či relaxace a vybrat si tu, jež mu nejvíce vyhovuje.

Hlavním poselstvím autora je naše schopnost postupně změnit jak své okolí a pracovní i životní podmínky, tak i své chování a přístup pomocí jednoduchých kroků, nikoli pouze pasivně přijímat všechen stres, který se na nás valí. Kniha Davida Fontany se čte snadno a k zamyšlení v ní najdou podněty jak úplní laici, tak studenti či odborníci na problematiku duševního zdraví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *