Recenze

Tajuplné dětství

Jste rodiče s chutí své dítě rozvíjet? Nebo odborník pracující s dětskou klientelou? Anebo vás zajímá respektující přístup ve vzdělávání? Ať už patříte do kterékoli skupiny, zaujmout by vás mohla kniha Tajuplné dětství, která dává nahlédnout do myšlenek inspirativní a inovativní ženy, zakladatelky světoznámých montessori škol – Marie Montessori.

Maria Montessori (1870 – 1952) byla italská pedagožka, filozofka a lékařka, známá pro svůj inovativní přístup ke vzdělávání dětí. Jako první žena v Itálii vystudovala na univerzitě medicínu, záhy začala pracovat s dětmi s poruchami vývoje a na nich „testovat“ nové metody práce. Brzy zaznamenala úspěchy ve vývoji těchto dětí a dále své metody rozvíjela. Přednášela v různých zemích a zakládala Montessori školy, které staví na partnerském, respektujícím a nehodnotícím přístupu, a také na jedinečnosti každého dítěte, svobodě jeho volby a pro dítě uzpůsobeném prostředí. V neposlední řadě je unikátní i práce s chybou – ta není nic špatného, naopak, je to přirozená součást cesty učení.

Kniha Tajuplné dětství v češtině vychází potřetí, v originále byla poprvé vydána v roce 1936. Má 231 stran a je rozdělena do 3 částí, přičemž každá z nich je vždy uvedena s ilustrační fotografií miminka – jinak v knize najdeme pouze text.

V úvodu autorka mluví o tom, jak neradostné dětství je a to kvůli necitlivým rodičům a dospělým vůbec, kteří na děti neberou ohledy, vše jim jen zakazují a staví jim do cest příkazy a překážky a to vše navíc ve „jménu lásky a pro dobro dítěte“. Hned od prvních řádků je tak patrné vymezení se vůči tomuto přístupu. Podobný tón se ozývá v celé knize. V části první autorka pokračuje v kritice dospělých, u toho však nezůstává a popisuje také potřeby dítěte jako například pořádek, rytmus, pohyb…atd. V části druhé seznamuje čtenáře se zrodem metod a zásad montessori pedagogiky při práci se zanedbanými dětmi. Na závěr, v části třetí popisuje rozdílnost mezi dospělými a dětmi a konflikt mezi nimi.

Oceňuji široký rozhled autorky a nezpochybnitelnou vnímavost dětských potřeb a vizionářství ve smyslu pro detail, s jakým v dětech odhaluje a podporuje to dobré a přirozené. Na užívání jazyka a organizaci knihy jsem si musela trochu zvyknout, také na časté náboženské příměry, na které v odborné literatuře nejsem zvyklá. I jednostranný, poměrně černobílý pohled na dospělé (na ty spíše černý) a děti byl pro mě hůře stravitelný a to možná proto, že si nedokážu představit, že by děti měly tak nešťastné životy. V dnešní době se dítě stalo přinejmenším partnerem, někdy až centrem vesmíru dospělých – v tomto ohledu jsme zaznamenali obrovské změny, které by si možná ani sama autorka nedovedla představit. Věřím, že i Maria Montessori na tom má nemalý podíl.

Odnáším si chuť dozvědět se o montessori pedagogice více, konkrétně více o pomůckách, které užívá. Také mám nyní větší potřebu uklidit a zorganizovat naši domácnost, aby naší dceři nebranila v rozvoji a naopak ji v něm podpořila. Zůstala mi v hlavě i myšlenka Marie Montessori, že dospělí si sice myslí, že milují své dítě nade vše, je to však dítě, které své rodiče bezmezně miluje. A nejen je, je zamilované do celého světa, a proto ho tak pomalu a pečlivě zkoumá.

Knihu Tajuplné dětství doporučuji všem rodičům i odborníkům, kteří s dětmi pracují. I přes bezmála 90 let od prvního vydání má kniha i současnému čtenáři mnoho co nabídnut.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *