Recenze

Mindfulness pro začátečníky

V dnešní uspěchané době se čím dál více výzkumů zaměřuje na různé metody redukce stresu a úzkostí. Během posledních přibližně 40 let se začal velmi rychle rozšiřovat směr mindfulness, tedy cvičení všímavosti k vlastnímu tělu a všemu, co se kolem nás děje. V této knize čtenář nalezne různé úvahy o všímavosti a zároveň i návod pro jeho praktikování.

Autorem této publikace je zakladatel Kliniky pro redukci stresu při univerzitě v Massachusetts Jon Kabat-Zinn, PhD. (*1944). Také stojí za celosvětově rozšířeným programem pro snižování stresu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), který se těší čím dál větší oblibě. V neposlední řadě je autor také profesorem, vědcem a učitelem meditace a již dvě jeho předchozí knihy byly přeloženy do češtiny (Uvědomujte si přítomnost, Život samá pohroma).

Kniha je členěná do 5 základních částí, které na sebe logicky navazují a hezky propojují základní teorii s přesahem do praxe (vstup, udržování, prohlubování, zrání a praktikování). Každá část je ještě dále rozdělená na mnoho kratších odstavců, což hodnotím kladně, protože si čtenář může lépe utřídit získané informace. Celá kniha se čte velmi pěkně, jelikož je psaná lidskou formou, kdy si člověk snadno popisované věci dokáže představit a vztáhnout ke svému životu.

Na začátku autor popisuje, jak vůbec princip všímavosti funguje a na čem se zakládá. Takže i čtenář, který se s pojmem mindfulness nikdy nesetkal, na základě první části pochopí, o co se jedná. Také se úvod knihy zaměřuje na pozornost, protože právě ta dává základ všímavosti. Bez pozornosti nelze mindfulness praktikovat. Je ale potřeba umět pozornost správně zaměřit, což běžně ve svém životě neděláme.

Další část je více psychologicky zaměřená, obsahuje popis tělesných a psychických dějů, které cvičení všímavosti spouští a předkládá objektivní výsledky různých výzkumů, které podporují efekt mindfulness při redukci stresu. Také autor v této části hodně propojuje všímavost s meditací, jelikož ta vlastně vychází z meditační praxe a zen-buddhistických principů.

Poslední a podle mě nejdůležitější úsek knihy se zaměřuje na samotné praktikování všímavosti. Velmi mi vyhovuje způsob, kterým autor provází celým postupem, kde popisuje správnou polohu těla, co dělat s očima při cvičení, vliv ospalosti, ale také způsob, jak si nejlépe ochránit danou chvíli cvičení, což zvyšuje vliv jeho působení. Co mi ale přišlo také pozoruhodné, byly různé věci, ke kterým autor popisuje vztah všímavosti (jídlo, dech, tělo, myšlenky a emoce). V rámci knihy bych chtěla vypíchnout ještě jednu zajímavost, a to konkrétně doporučenou četbu. Tu totiž autor rozdělil do různých odstavců jako například knihy na začátek práce se všímavostí, literaturu k tématu MBSR, kognitivní terapie, využití v politice, vědě atp.

Publikace se mi četla velmi příjemně právě díky způsobu psaní, který autor zvolil, jen je potřeba mít při čtení kolem sebe klid, aby čtenář mohl opravdu vnímat, co čte a již v teoretické části se zamýšlet nad zmiňovanými věcmi, procesy a také nad tím, jak on sám ve svém životě prožívá stres a vnímá své myšlenky a pocity. Přestože tato publikace obsahuje i určité odborné termíny, rozhodně není určena pouze pro odborníky či studenty psychologie a podobných oborů, termíny jsou totiž adekvátně vysvětleny již v textu a celkově je text zpracován tak, aby mu porozuměl opravdu kdokoli.

Knihu bych bez okolků doporučila každému, kdo se chce trochu zamyslet nad svým životem a chtěl by se naučit lépe pracovat se stresem a úzkostí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *