Recenze

Rodinná tajemství: Jak překonat trauma předků

Dějí se Vám v životě věci, které si nedovedete vysvětlit? Je něco, o čem se ve vaší rodině nemluví? Zažíváte vlastní nepřiměřené reakce na zdánlivě běžné podněty? Děje se ve vztahu mezi vámi a vašimi rodiči něco neobvyklého, čemu nerozumíte?

Kniha Rodinná tajemství od Yvonne Poncet-Bonissol je útlá a stručná publikace pojednávající o velice náročném a hlubokém tématu – o traumatech předků. Autorka je francouzská psychoterapeutka psychoanalytického směru. Na 120 stranách citlivě vysvětluje, jak traumatická životní zkušenost člověka může ovlivnit celou jeho rodinu, jak se trauma po generace projevuje, jaký vliv může i na vzdálenější příbuzné a proč stojí za to s traumatem pracovat a vydat se na cestu k jeho zpracování.

Hlavním cílem knihy je předat základní informace o tom, co rodinné trauma je a probudit ve čtenáři otázky, zda se toto netýká i jeho samotného. Autorka otevírá téma velkou otázkou, zda je vhodné prozradit každé tajemství. Odpovídá na ni, že samotné odhalení k zpracování traumatu nestačí a vysvětluje, jak k rodinnému tajemství citlivě přistupovat. Kniha nenabádá k rozkrývání rodinných tajemství a prolamování tabu. Naopak důrazně varuje, že necitlivý postup může způsobit více trápení než samotné trauma. Zároveň konstatuje, že odhalení rodinných tajemství a porozumění zpravidla přináší do života člověka samotného a celé rodiny velkou úlevu.

Kniha je členěna do čtyř kapitol, které jsou dále děleny do krátkých sdělení rozdělených nadpisy, které usnadňují orientaci v knize. Velkou předností knihy je její stručnost a výstižnost. Jde o poměrně náročné téma, a tak i když by se mohlo zdát, že knihu lze přečíst za večer, není tomu tak. Náročnost tématu čtenáře zasáhne hned na prvních stránkách a čím více člověk na stránkách této knihy nachází svůj vlastní příběh, tím je četba náročnější. Naopak v knize nenajdete hlubší teoretické vysvětlení tohoto tématu. Vzhledem k rozsahu knihy asi ani není možné zacházet do větších detailů a tak kniha plní funkci pouze přehledovou, motivuje k osobnímu zamyšlení a v případě zájmu o téma musí čtenář šáhnout po jiných titulech.

Myslím, že tato publikace je zajímavým impulzem k zamyšlení se nad svojí vlastní rodinou a příběhy z rodinné historie. Trauma je natolik hlubinné téma, že až při čtení knihy člověk zjistí, zda se to týká i jeho. Kniha je obecně určena široké veřejnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *