Recenze

Mozková mlha – 10 způsobů, jak ji rozfoukat

Neustále máte spoustu práce a současně trpíte pocitem, že věčně nestíháte? Zapomínáte na různé úkoly a pak si na ně v poslední chvíli vzpomenete a narychlo to napravujete? Pokud nemáte nic na práci, automaticky začnete projíždět svůj mobil – donekonečna posunujete stránky, nemáte pojem o čase a jste jako v transu?

Možná se i vás týká mozková mlha, které se ve stejnojmenné knize věnuje americká klinická psycholožka Jill Weber.

O co ale vlastně jde? Mozková mlha je stav, kdy nejsme schopni se soustředit tak, jak jsme byli zvyklí, jsme zpomalení, roztěkaní, chaotičtí. Člověk může mít pocit, že dělá první poslední, ale nějak se z věcí vytratil smysl a nedokáže se napojit na sebe či své blízké. Příčinou bývá chronický stres, přetížení a způsob, jakým na něj reagujeme. V mozku je trvale zapnutá stresová reakce „bojuj, nebo uteč“. Autorka zdůrazňuje, že mozková mlha člověka dostihne když to, co po sobě chce on nebo jeho okolí, překračuje jeho možnosti a zdroje.

 

Kniha nabízí řešení pro mozkovou mlhu, která jsou založená na kognitivně behaviorální terapii (např. rozbor automatických negativních myšlenek), ACT (např. procvičování prostého přijetí) a mindfulness (např. cvičení zaměřená na pozorování vlastních myšlenek a jejich nehodnocení, jejichž cílem je jinak a lépe si uvědomit své myšlenky a v případě potřeby je změnit či nasměrovat jinam). Knihu se snaží protkat poznatky z neurovědeckého výzkumu, což se projevuje poskytováním informací o fungování mozku, zejména o amygdale, neokortextu či podstatě stresové reakce.

 

V knize je představeno celkem deset způsobů a nabídek, jak mozkovou mlhu překonat, což kopíruje deset kapitol. Každá kapitola pak má stejnou strukturu, která začíná lehkou a krátkou teorií k danému způsobu, nabízí příběhy lidí, kteří mozkovou mlhu zažívali, nabízí vždy alespoň jedno cvičení a končí shrnutím. Autorka od začátku pobízí čtenáře k tomu, aby identifikoval svou stresovou reakci a prozkoumával svůj duševní stav, neboť to je krok číslo jedna k porozumění a potenciální změně.

O jaké způsoby překonání mozkové mlhy se jedná?

  • překonání roztěkanosti pomocí uvědomění jakožto základní stavební princip změny.
  • překonání bezmoci ovládnutím, čímž se autorka opírá o koncept vnitřního či vnějšího řízení (tzv. locus of control).
  • překonání společenské izolace pomocí zdravých vztahů, neboť společenské propojení ovlivňuje náš mozek a tedy i stav mozkové mlhy.
  • překonání režimu přežití uvědomováním emocí, zejména pak uklidněním amygdaly pomocí svalové relaxace, hlubokého dýchání či představivosti.
  • překonání škodlivých návyků zdravými postupy, kde jde primárně o rozlišení falešné a skutečné sebepéče.
  • překonání pocitů marnosti tím zapojením myslícího mozku, pozorovat myšlenky spíše, než je hned přijmout za pravdivé. Autorka vysvětluje, proč je tak těžké zbavit se nepříjemných, úzkostných nebo stresujících myšlenek a uvádí obvyklé typy chybných úsudků a nabízí zvládací myšlenky, které mohou člověka zbavit ruminace.
  • překonání podrážděnosti a stresu pomocí mindfulness a přijetí; mozková mlha a roztěkanost jdou ruku v ruce a praktikování mindfulness a přijetí jsou dostupné možnosti, jak narušit tendenci mozku přeskakovat mezi minulostí a budoucností. Přijetí umožní vidět situaci, jaká je, v její pravé podobě. Místo snahy o změnu situace se začneme soustředit na co, jak co nejlépe zmírnit její dopad. 
  • překonání nízké sebeúcty soucítěním se sebou, neboť zaměření se na sebeúctu zmírňuje příznaky mozkové mlhy. Přehnaná výkonnost či ochablost znamená, že je toho moc a člověk si neposkytuje to, co potřebuje, aby zůstal v kontaktu s realitou a soustředěný. Důležité tedy je poznat své stínové, falešné já, která jedná s cílem utajit vše, co na sobě dotyční nepřijímají, čím pohrdají nebo co na sobě odmítají. Autorka zde představuje koncept vnitřního kritika a cvičení na změnu narativu s nabídkou vět, které je možné si říkat. Podle ní však sebeúcta vedle vnitřního narativu závisí i na zažívání nových a růstových prožitcích.
  • překonání nedostatku radosti a potěšení kreativitou a hravostí, neboť hra a kreativita posilují psychickou pohodu a důvěrnost ve vztazích, ale i mozkové funkce.
  • překonání mozkové mlhy praktické kroky, ve kterých vyzdvihuje potřebuje kázně.

To, jak se chováme, s kým jsme v kontaktu a co sami sobě říkáme, zásadně ovlivňuje to, jak se cítíme a jak myslíme. Jill Weber zdůrazňuje, že je možné postupně měnit své neuronové spoje, aby se ze záměrného a vědomého jednání styl zvyk, což je podle ní klíčem k úspěchu rozfoukání mozkové mlhy. Popisuje neuroplasticitu a možnosti, jak měnit mozek a staré návyky tím, že dáme prostor novým návykům.

Na konci knihy autorka povzbuzuje čtenáře, aby si napsal svůj vlastní nový příběh o tom, jak bude jeho život pokračovat po přečtení této knihy, navenek i uvnitř. Sumarizuje nástroje pro překonání mozkové mlhy, které byly napříč jednotlivými kapitolami představeny, což je např. soustředění se na zdravý spánek či výživu, pozorování svých myšlenek, praktikování přijetí, konec ruminací ad.

Kniha se čte rychle a lehce, je útlá a snaží se o interakci se čtenářem, kterému nabízí prostor pro zamyšlení. Osobně jsem čekala více odborných informací a větší zasazení konceptu mozkové mlhy, o které jsem prvně slyšela od svých klientů v terapeutické praxi a chtěla jsem se dozvědět více o tom, o co se reálně jedná, zda jde o nový koncept či jen nové jméno pro něco, co již dlouho známe. To jsem od knihy však nedostala a nedoporučila bych ji odborníkům. Spíše bych knihu doporučila jako průvodce lidem, kteří sami na sobě mozkovou mlhu cítí a jsou silně odhodláni se svým stavem něco dělat. Dokážu si představit, že bude dobře fungovat někomu, kdo si rád zapisuje do deníku, dělá si poznámky a procvičuje daná cvičení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *