Recenze

Táborová ordinace

Kniha Táborová ordinace s výstižným podtitulem Jak pečovat o zdraví dětí na táboře je knihou, která by měla nalézt svoje místo v každé oddílové knihovničce či v domácí knihovně všech, kdo pracují s dětmi a mládeží. Autorem knihy je Matouš Záleský, lékař a zároveň skautský vedoucí a domnívám se, že především díky této dvojroli autora kniha velmi zdařile balancuje mezi vysokou odborností a zároveň provázaností s praxí a uživatelskou přívětivostí. Jako druhého autora je nutno zmínit také právníka Josefa Tulise, který do knihy přispívá kapitolou Právní aspekty.

Formát knihy vnímám jako velmi praktický – 167 stran a velikost odpovídající zhruba velikosti A5 z knihy dělá příručku, kterou lze bez potíží s sebou vést na akce či na tábor. Text je doplněn v přiměřené míře o ilustrace, které dělají čtení zábavnějším a snáze zapamatovatelným. Tučný text napomáhá orientaci mezi jednotlivými odstavci. Důležité informace jsou v textu zdůrazněny také pomocí rámečků, ale ve zcela přiměřené formě, nedochází na rozdíl od jiných publikací k rozbourání souvislosti textu a ztrátě přehlednosti. Kniha je i po estetické stránce povedeným dílem, barevně laděna do fialové barvy, vytištěna na hrubším, příjemně působícím papíře, s obálkou z odolného matného papíru. 

Domnívám se, že smyslem knihy je především nabídnout ucelený přehled téměř všech možných zdravotních potíží, se kterými se vedoucí mohou při poskytování zdravotní pomoci dětem potkávat. V knize najdeme informace, jak postupovat při diagnostice a jaké léčebné postupy volit. Autor v knize srozumitelně odlišuje, kdy je zodpovědností vedoucího zasáhnout a poskytnout pomoc a kdy je naopak na čase obrátit se na záchrannou službu.

 

Kniha je poměrně jedinečná také tím, že podává v krátkosti a zároveň srozumitelně základní poznatky o anatomii člověka. Na tomto podkladě vysvětluje vznik či příznaky jednotlivých onemocnění. V knize také najdeme zmínky o poměrně vzácných diagnózách, které by i zkušeného zdravotníka mohly překvapit. Kniha rovněž informuje o chronických onemocněních, které se u dětí mohou vyskytovat – této oblasti se obsah zdravotnických kurzů často dotýká jen velmi okrajově, takže se kniha stává šikovným zdrojem pro doplnění znalostí. Autor knihy pamatuje i na psychické obtíže a psychosomatické projevy, zmiňuje i syndrom CAN a jeho projevy. Publikace obsahuje i obrazovou přílohu – fotografie několika onemocnění, jako například kožní vyrážky, nebo kožní projevy boreliózy. I když jsou fotografie poměrně explicitní a na první pohled čtenáře přítomnost takových obrázků překvapí, uvědomuji si její význam a užitečnost. Myslím si, že jeden z přínosů knihy je právě tato její šíře. Umím si představit, že si ji vedoucí publikaci otevře poprvé, když se mu kniha dostane do rukou a potom bude knihu otevírat pravidelně, ať už jako připomenutí důležitých informací před sezónou, ale třeba taky při přípravě tematického programu, či si ji dokonce může vzít na tábor jako podporu při řešení méně akutních případů.  

Autoři se v druhé polovině publikace vyjadřují i k dalším povinnostem zdravotníka – kupříkladu jak nastavit hygienická pravidla na zotavovací akci nebo jaké potřeby děti mají v závislosti na věku – například co se týče spánku a příjmu potravy. Kniha také nenásilnou formou předává informace o současné platné legislativě a o tom, co je vše třeba na zotavovací akci dodržet. V knize najdeme i informace specifické pro organizaci Junák – český skaut. Je proto z knihy zřejmé, na jakou cílovou skupinu je obsah primárně namířen. Pro vedoucí z dalších volnočasových organizací mohou tyto informace být inspirací, jak některá interní pravidla a zvyklosti nastavit. Kniha obsahuje v závěru i QR odkazy na dokumenty (např. zdravotní deník) této organizace, což dává vedoucím velmi snadný přístup k požadovaným dokumentům.

V tomto patří dík i Junáku, který jakožto organizace vnímá svoji úlohu i ve směru nastavování určitých standardů kvality práce s dětmi a dává své materiály k dispozici. Propojení s Junákem – českým skautem je ostatně deklarováno již na obalu knihy.

Osobně bych doporučila knihu do rukou každého vedoucího, který s dětmi a mládeží pracuje. Dále může být jistě obsah knihy přínosný i pro rodiče, učitele či další pedagogické pracovníky a především všechny, kdo se ocitnou v roli zdravotníka. Sama jsem vedoucím v organizaci pracující s dětmi a mládeží, mám za sebou zdravotnický kurz a knihu vnímám jako užitečný nástroj pro pravidelné oživování důležitých znalostí pro poskytování zdravotnické pomoci nejen dětem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *