Recenze

Techniky pro zvládání úzkosti

Úzkostné myšlenky provázejí životem asi téměř každého z nás. Vkradou se do mysli, ani nevíme odkud, neustále se nám připomínají a plodí nejrůznější katastrofické scénáře. Nelze je z mysli vypudit, nelze na ně zapomenout a čím více energie jim věnujeme, tím více narůstají a množí se. Jejich přítomnost je do jisté míry běžná, ale pokud začínají zasahovat do běžného fungování a způsobují člověku příliš velkou mentální zátěž, je jistě na místě vyhledat odbornou pomoc. Kniha Techniky pro zvládání úzkosti může být jedním z nástrojů, jak si s takovými úzkostnými myšlenkami poradit. 

Autorem knihy je klinický psycholog a psychoterapeut Joel Minden, který se dlouhodobě věnuje léčbě úzkosti. Tříkrokový program na zvládání úzkosti, který v knize představuje, je založen na principech kognitivně-behaviorální terapie. Základním principem, který přináší, je úzkostné myšlenky nezahánět, nepotlačovat, ale naučit se na ně reagovat, přijmout je a racionálně opracovat do takové podoby, aby nebyly škodlivé.

Kniha je určena do rukou laické veřejnosti, může ale stejně dobře sloužit terapeutům, kteří hledají způsoby, jak svým klientům s úzkostmi pomoci. Je psána laskavým a srozumitelným jazykem, zároveň jde o náročné čtení, protože kniha nutí čtenáře k reflektování vlastního prožívání, a tak čas od času je třeba knihu na chvíli odložit a zpracovat nové myšlenky. Kniha také ilustruje předkládané techniky a postupy na konkrétních příbězích osob, které se potýkají s každodenními problémy, v nichž se čtenář snadno vzhlédne.

Autor na řadě míst v knize odkazuje na svůj web, na kterém lze výměnou za osobní údaje získat pracovní listy, audio materiály a další podporu při zvládání svých úzkostí. Při návštěvě jeho webových stránek nelze minout četné reklamy na autorovy další tituly a nabídky dalších podpůrných materiálů.

Když bych měla směle posoudit efekt knihy na mě samotnou, pouhé přečtení nestačí k tomu, aby kniha přinesla do života člověka nějakou změnu. Možná pokud se člověk hlouběji ponoří do jednotlivých postupů a opravdu tyto dovednosti systematicky trénuje, pak si dovedu představit, že kniha může do nějaké míry pomoci. Úskalím asi všech knih, které prodávají myšlenku, že si lze pomoci sám přečtením a následováním nabízeného univerzálního postupu, je riziko, že čtenář po jejich přečtení nabyde dojmu, že je neschopný a navždy ztracený, protože nedokáže nabízený postup zpracovat a přijmout. To vidím jako rizikové, zvláště pro člověka, kterého trápí úzkostné myšlenky. Udělat změnu je totiž mnohem těžší a pouhé přečtení návodu k tomu nestačí. Přiznám se také, že jsem od knihy očekávala tipy, jak zvládat těžší úzkostné stavy (ve smyslu panických atak), to kniha ale nabízí jen velmi okrajově. Drtivá část obsahu knihy je věnována vtíravým myšlenkám a prací s nimi.

I přes to knihu považuji za velmi kvalitní a přínosnou a doporučuji ji k přečtení všem, kdo chtějí mít své úzkostné myšlenky více pod kontrolou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *