Různé

Tatjana Šišková a kol.: Průvodce rodinnou mediací

Kniha, sestavená Tatjanou Šiškovou, slibuje čtenáři, že jej prakticky uvede do složité problematiky rodinné mediace. K tomu využívá mimo teorie i velké množství kazupictureprovider (13)istik. Průvodce rodinnou mediací je přehledně členěn do kapitol a psán čtivou formou. Nejprve čtenáře seznámí se samotným termínem mediace – o co se vlastně jedná, jaká jsou její možná využití a v čem spočívá výhoda mediace proti jiným řešením rodinných sporů.

Pozornost autoři rovněž věnují tomu, jaké nároky jsou kladeny na osobu mediátora a popisují věci, na které je zapotřebí dát si pozor. Následuje popis průběhu mediace a jednotlivých konkrétních případů. Oceňuji, že kniha uvádí příklady z praxe velmi konkrétně a poskytuje navigaci procesem mediace doslova krok po kroku, včetně zohlednění toho, co dělat, když se v nějaké z fází klient „zasekne“. Líbilo se mi i popsání různých případů mediace, které byly z toho či onoho důvodu specifické – například urovnávání sporu mezi manželi z rozdílných kultur, ve kterém se jeden z kamenů úrazu nacházel v tom, kdo má koho pozdravit, když přijde manžel domů.

Průvodce rodinnou mediací obsahuje i kapitolu týkající se zákonného rámce probíraných témat. Kladně hodnotím i zaměření se na etickou stránku řešení konfliktů a nejen na právní. Z celé knihy je znát, že autoři vycházejí z praktických zkušeností, nejen jejich vyjadřováním respektu mediátorům, ale i popsáním vlastních etických dilemat, jako je například situace, ve které se klienti shodnou na způsobu výchovy, ktefamily-107rý podle mediátora není ideální.

Myslím, že kniha je dobrým představením principů rodinné mediace a že se hodí každému, kdo se chce o tématu dozvědět něco bližšího. Nevím, jak moc bude vhodná pro ty, kteří mají s mediací vlastní zkušenosti, ale přínosné jim mohou být místní kazuistiky i popsaná etická dilemata. Ani laický čtenář se nemusí knihy bát. Nabízí otázky i způsoby řešení, které mohou dle mého názoru usnadnit projednávání sporů i v běžném partnerském vztahu. Pro čtení bych doporučil proložit postupným čtením kazuistik ostatní kapitoly – pokud budete číst celou knihu chronologicky, může se stát, že případových studií na vás bude moc za sebou a splynou vám dohromady.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *