Recenze

Milena Lipnická: Poradenská činnost učitele v mateřské škole

Autorka se věnuje tématu pedagpictureprovider (17)ogického poradenství. V úvodu píše o tom, že je důležité, aby i učitelé, jakožto odborníci, dokázali v rámci svých kompetencí poskytovat službu poradenství. Zdůrazňuje potřebu mluvit o této pracovní činnosti a edukovat o ní učitele. Snaží se zaplnit mezeru v dostupné literatuře o poradenství touto knihou, jejíž část obsahuje specifika poradenských činností v mateřských školách, o nichž toho mnoho napsáno není.

V první části knihy se autorka věnuje tématům, která jsou využitelná pro všechny, kteří se poradenstvím zabývají. Jedná se o krátký teoretický úvod do podstaty poradenství, kompetencí učitelů-poradců, metod, které jsou v procesu poradenských aktivit využívány a specifikách jejich komunikace. V rámci nich představuje také chyby, jakých se poradci dopouští a na které je třeba dát si pozor. Poslední teoretická kapitola se zabývá poradenskými aktivitami přímo v mateřských školách.

Druhá polovina knihy obsahuje návrhy skupinových poradenských aktivit. Jedná se o naprosto konkrétní návody pro schůzky s rodiči a schůzek s kolegy, které mohou mít až intervizní charakter. Tyto návody se týkají častých řešených témat (např. adaptace dětí v MŠ, řešení problémového chování dětí, odměny). Obsahují jasnou strukturu schůzky, které se lze v praxi držet. Navíc obsahu8264917203_b56985dab9_cje i hotové dotazníky pro zjištění názorů/informací od rodičů/kolegů. Čeho si také velice cením, je zařazení bodu (sebe)reflexe na závěr každé poradenské aktivity.

Kniha velmi stručně a jasně představuje teorii poradenství. Pro ty, kteří chtějí do problematiky vplout, může poskytnout odrazový můstek. Zároveň je ale důležité mít na paměti, že přečtení této útlé knihy na poradenské aktivity učitele či jiného profesionála nepřipraví. Spíše nastíní směr, jakým se vzdělávat, pokud se chce učitel na poradenskou práci připravit. Velice bych chtěla pochválit praktickou část knihy. Myslím si, že se jedná o výborné návody pro organizaci schůzek a jsou schopny ušetřit mnoho práce.

Knihu jistě ocení pedagogičtí pracovníci i psychologové pracující ve školství. Ačkoliv je praktická část zaměřena na poradenské procesy v mateřských školách, lze se jimi velmi snadno inspirovat a převzít některé nápady i do praxe základních škol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *